GÅR TIL KOLLEKTIVKNUTEPUNKT: De ekstra belønningsmidlene skal brukes på fase 2 av det nye kollektivknutepunktet på Bragernes. Arbeidene med fase 1 er godt i gang, og skal se slik ut når det er ferdig. 


De 20 millionene kommer i tillegg til de 80 millioner kronene som allerede har blitt bevilget til Buskerudbysamarbeidet i 2017.

- Vi hadde i utgangspunktet forventet at vi skulle få mer penger, men disse bevilgningene kommer godt med i vårt område der vi satser mye på kollektivtrafikk, sier fylkesordfører Roger Ryberg som er leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen.

Buskerudbyen søkte om 40 millioner kroner i ekstramidler fra Samferdselsdepartementet, og fikk halvparten.

- Vi skulle gjerne fått mer, men er likevel fornøyd med å ha fått 20 millioner kroner i ekstra belønningsmidler. Det er fem millioner mer enn i fjor. Midlene skal bidra til å fullfinansiere fase 2 av kollektivknutepunkt Bragernes. De siste 20 millionene vi søkte om skulle blant annet gå til oppfølgning av sykkelveiinspeksjonene. De må vi nå følge opp i neste belønningsperiode, og gjennom justert Buskerudbypakke 2, sier Rolf-Helge Grønås, daglig leder i Buskerudbyen-sekretariatet.


Bedre for passasjerer og busser

Det nye kollektivknutepunktet på Bragernes vil gi langt bedre forhold for busser og passasjerer. Dagens holdeplasser på Bragernes torg vil flyttes til området langs Strandgata mot elva, og hele nedre del av torget vil bli bygget om. Arbeidene med fase 1 er godt i gang. Oppstart for fase to blir i 2017 med ett års anleggstid.


«Kommer alle reisende til gode»

Belønningsmidlene skal stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.

- Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode. Etter budsjettforliket økte vi rammen til Belønningsordningen, og nå får fem byområder ekstra midler, skriver samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen i en pressemelding.

For å få utbetalt ekstra-midlene, har Buskerudbyen fått en frist til 1. august for å redegjøre nærmere for hvordan målene i gjeldende avtale kan nås.