Elevene på Oddevall skole i Lier har vært de mest aktive i Buskerudbyen tre år på rad. Her er et knippe tidligere, glade vinnere. (Foto: Siv Olsen).


Hvem er mest ivrige til å gå eller sykle til skolen i år?

I “Aktiv på skoleveien” konkurreres det om å være den klassen – og skolen – hvor flest elever går eller sykler til skolen. Det blir delt ut mange flotte premier. Hver uke kåres det en klassevinner ved hver skole. I tillegg konkurreres det om en hovedpremie på 5000 kroner til aktivitetsutstyr, som går til beste barne- og ungdomsskole i Buskerudbyen.  

 
Konkurransen er åpen for 4. til 10. klasse, selv om mange første- til tredjeklassinger deltar utenfor konkurranse. Aksjonen varer frem til påske.
 
De tre siste årene har elevene på Oddevall barneskole i Lier vunnet. Mange elever ved Oddevall har lang vei til skolen. For å gi barna en aktiv skolevei og gjøre skolens nærområde trafikksikkert, har ledelsen ved skolen og FAU blitt enige om flere drop-punkter der elever som kjøres til skolen kan settes av på. Fra drop-punktene følger 6.- eller 7. klassinger yngre elever frem til skolen. Kanskje er dette noe også for andre skoler i Buskerudbyen?
 
Kampanjen er et samarbeid mellom Buskerudbyen og kommunene Kongsberg, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Aksjonen er utformet av Aktiv Eiker i samarbeid med Trygg Trafikk.