Grønås begynte i jobben i Buskerudbyen 1. juni 2016. 

Diskuteres fredag
– Dette er ingen ønskesituasjon, selvsagt. Rolf-Helge Grønås har gjort en solid jobb i det knappe året han har vært sekretariatsleder. Statens vegvesen får en kompetent mann på laget, sier Trude Andresen, som er leder av administrativ styringsgruppe i Buskerudby-samarbeidet og rådmann i Øvre Eiker.

– Buskerudby-samarbeidet fortsetter uavhengig av dette. Utlysning av stillingen som daglig leder for sekretariatet skal diskuteres i styringsgruppen neste fredag, sier Andresen.

Fortsetter jobben
– Jeg har hatt noen veldig spennende måneder i Buskerudby-sekretariatet, og mitt jobbskifte har ingenting med diskusjonene rundt Buskerudbypakke 2 å gjøre. Jeg vil fra min nye stilling fortsette å understøtte og være pådriver i dette avgjørende samarbeidet for utvikling av Buskerudbyen, sier Rolf-Helge Grønås. 

Grønås begynner i sin nye jobb 1. juli. Nåværende avdelingsdirektør i Buskerud, Hans Jan Håkonsen, går av med pensjon 1. august.

For mer informasjon:
Trude Andresen, leder administrativ styringsgruppe, tlf. 917 38 972
Rolf-Helge Grønås, Daglig leder, tlf. 900 83 409