HØYTIDELIG ÅPNING: 29. juni ble første del av nye Bragernes kollektivknutepunkt offisielt åpnet. Bussene starter å gå derfra fra 21. august. Ekstramidlene skal brukes på å gjøre ferdig neste fase av kollektivknutepunktet. ArkivillustrasjonPengene skal brukes på fase 2 av det nye kollektivknutepunktet på Bragernes.

- Det var for så vidt forventet. Vi skrev en god begrunnelse til Samferdselsdepartementet for å få ekstra belønningsmidler, sier Tor Atle Odberg, ny daglig leder i Buskerudby-sekretariatet fra 1. juli.

De 20 millionene kommer i tillegg til de 80 millioner kronene som allerede har blitt bevilget til Buskerudbysamarbeidet i 2017. Buskerudbyen søkte om 40 millioner kroner i ekstramidler fra Samferdselsdepartementet, og fikk altså halvparten.

Les også:

- Vi hadde egentlig forventet å få mer penger

For å få utbetalt ekstra-midlene, fikk Buskerudbyen en frist til 1. august for å redegjøre nærmere for hvordan målene i gjeldende avtale kan nås. Begrunnelsen ble sendt inn i god tid før fristen, og allerede 12. juli kom bekreftelsen fra departementet om at den er godkjent.

- Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode. Etter budsjettforliket økte vi rammen til Belønningsordningen, noe som gir Buskerudbyen 20 millioner kroner i ekstra belønningsmidler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Opprinnelig var belønningsavtalen på 308 millioner kroner fordelt på fire år. I 2015 og i 2016 ble det bevilget 15 millioner kroner ekstra årlig.

Det nye kollektivknutepunktet på Bragernes vil gi langt bedre forhold for busser og passasjerer. Dagens holdeplasser på Bragernes torg vil flyttes til området langs Strandgata mot elva, og hele nedre del av torget vil bli bygget om. Kollektivknutepunktet er et sentralt og viktig tiltak for Drammen og alle innbyggerne i Buskerudbyen-samarbeidet.

Les også:

Slik blir kollektivknutepunktet når det er ferdig

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i persontransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Buskerudbyen ved Buskerud fylkeskommune og kommunen Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker har avtale innenfor Belønningsordningen med Samferdselsdepartementet for perioden 2014 til 2017.