Buskerudbysamarbeidet arbeider med å etablere en transportpakke som skal gjøre det enklere og raskere å ta seg frem i kommunene i Buskerudbyen. Dersom det ikke gjøres noe med transportsystemet, vil veiene i området om noen år bli preget av kø og kaos. Derfor vil samarbeidet sørge for et bedre kollektivtilbud, bedre veier og bedre muligheter for å velge sykkel som framkomstmiddel.

For å få økonomiske midler til å gjøre de nødvendige forbedringene må det etableres et spleiselag mellom staten, fykleskommunen, kommunene og innbyggerne i Buskerudbyen. Det vil si at staten betaler én andel mens én andel finansieres gjennom bompenger. Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra.

Sju tiltaksområder
Det legges opp til sju områder der det skal settes inn innsats:

  • Jernbane - for blant annet å sørge for to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og på sikt til Kongsberg
  • Drift av buss - for å sørge for at bussen kommer oftere og at det bir enklere å finne ut når den går
  • Infrastruktur for buss - for at bussen skal komme raskere frem og slippe å stå i kø
  • Vei - for at biltrafikken skal flyte bedre
  • Sykkel - for at det skal bli enklere og tryggere å velge sykkel
  • Gange - for at det skal bli enkelt å gå til buss og tog, og at skoleveiene skal bli trygge
  • Knutepunkter med pendlerparkeringer - for at det skal bli lettere å kombinere reisemidler og å parkere bilen ved buss eller tog

 

Bla deg igjennom de forskjellige scenarioene i bildekarusellen under.