Næringslivet er opptatt av gode rammebetingelser for vekst i næringslivet. Både transportsystemet og arealutvikling er sentrale faktorer sammen med kvalitet i by- og tettstedsutviklingen. Næringslivet "ser ikke" kommunegrenser og forvaltningsnivåer.

Organisering

Det er satt ned en fast næringslivsgruppe som består av Grete Karin Berg (regiondirektør NHO), Jan Petter Gundersen (distriktssekretær LO Buskerud) Dankert Freilem (Drammen Næringslivsforening), Berit Storfossene (Kongsberg Nærings- og handelskammer) og Rolf-Helge Grønås, daglig leder i Buskerudbyen. Dankert Freilem representerer næringsrådene i Øvre og Nedre Eiker og Lier i tillegg til Drammen.