De ni partnerne er:

 Fylkesmannen i Buskerud 


Buskerud fylkeskommune


 

Drammen kommune

  

Kongsberg kommune 

 Lier kommune 
 


 Nedre Eiker kommune

 


Øvre Eiker kommune 

Statens vegvesen


 

Jernbaneverket