Buskerudbysamarbeidet har valgt ut fire strekninger der det settes inn ekstra innsats for å bedre framkommeligheten for bussen. Disse er:

  • Drammen-Krokstadelva-Mjøndalen
  • Drammen sentrum-Tordenskiolds gate
  • Drammen sentrum-Gulskogen
  • Kongsberg sentrum-Gamlegrendåsen
  • Drammen sentrum-Lierstranda

For at bussen skal kunne komme raskere frem, gjennomføres tiltak som bussfelt/feltutvidelse for buss, etablering av rundkjøring for at bussen enklere skal kunne gjøre venstresving inn på vei med mye trafikk, kollektivfelt/kollektivgate.

Alle tiltak for buss som er gjennomført eller planlagt med midler fra Buskerudbypakke 1 finner du her.