Et av de viktgste tiltakene har vært å etablere sanntidsinformasjonssystemer. Sanntidsinformasjonssystemer gir informasjon om når bussen faktisk kommer. Tidspunktene blir opplyst på en elektronisk tavle på bussholdeplassen. Foreløpig er det fire linjer i Drammen som har fått slike informasjonssystemer: linje 3: Kastanjesletta – Liejordet – Drammen sentrum – Fjell, linje 6: Liejordet – Drammen sentrum – Fjell, linje 4: Kniveåsen–Drammen sentrum–Bråtan–Bera og linje 5: Fjell–Drammen sentrum–Liejordet.

Det er satt opp elektroniske tavler som viser avgangstider i sanntid på de fire linjenes holdeplasser på Strømsø og Bragernes torg, og systemet er montert i bussene som benyttes på strekningene. Informasjonen er også tilgjengelig på internett og mobile applikasjoner.

Brakar har også fått utviklet en reiseplanlegger for smarttelefoner. Denne appen gir opplysninger om rutetider både for tog og buss, og kan også legge opp reiseruter som kombinerer transportmidlene.

Under planlegging er også elektroniske informasjonstavler som skal plasseres på togstasjonene i Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og Drammen. Informasjonstavlene skal gi informasjon om avgangstider for tog og buss fra det aktuelle knutepunktet.