Undersøkelser viser at et av de viktigste grepene for å gjøre det mer attraktivt å velge buss, er hyppige avganger. Erfaringer fra andre byer viser at et attraktivt busstilbud er et tilbud der bussene går så ofte at det ikke er nødvendig å se på rutetabellen. Et godt kollektivtilbud blir mer fleksibelt for brukerne og dermed mer attraktivt.

Gjennom Buskerudbypakke 1/belønningsordningen har Buskerudbysamarbeidet bevilget penger til at fire linjer har fått økt kollektivtilbud. Dette gjelder for linjene:

  • Drammen sentrum-Konnerud (Avgang hvert tiende minutt)
  • Drammen-Mjøndalen-Hokksund-Ormåsen (Halvtimesfrekvens til Hokksund, timesfrekvens til Ormåsen
  • Flere rushtidsavganger til Åskollen og Knive
  • Økt frekvens på linjen mellom Kongsberg sentrum og Gamlegrendåsen
  • Utvidet sommerkjøring på flere ruter

Gjennom Buskerudbypakke 2 er det ønskelig å få hyppige avganger på langt flere ruter i alle kommunene i Buskerudbyen.