Jernbanen anses som ryggraden i transportsystemet i Buskerudbyen, men mellom Drammen og Kongsberg går toget bare en gang i timen. For at det skal bli mulig med to tog i timen, må det bygges dobbeltspor på deler av strekningen mellom Drammen og Mjøndalen. Dette for at togene skal ha mulighet til å krysse hverandre uten at det blir for stor risiko for forsinkelser i togtrafikken.  

To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og på sikt til Kongsberg, er et av tiltakene det er ønskelig å få gjennomført gjennom Buskerudbypakke 2.