Syklister er følsomme for ujevnt underlag, vannpytter, vannsprut, søppel, glass og andre gjenstander i veibanen. Standarden på sykkelanleggene som tilbys, samt drift og vedlikehold, har stor betydning for syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse, fremkommelighet og komfort. Det gjelder både kvalitet på veidekke, oppmerking og skilting, frisikt, renhold/feiing og brøyting/strøing av sykkelanleggene.

I 2013 ble det bevilget 11.3 mill kroner fra belønningsmidlene til strakstiltak etter sykkelveiinspeksjoner på sykkelveinettet i Buskerudbyen. Eksempler på slike strakstiltak er oppmerking, utforming, belysning, skilting og nytt dekke. Noen av strakstiltakene som ble gjennomført er presentert i denne artikkelen.

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet vil gjerne ha innspill til hva som kan forbedres på sykkelveinettet. Lenkene under fører deg til riktig instans:

Lier kommune

Drammen kommune

Nedre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune

Kongsberg kommune

Statens vegvesen