I tillegg til en rekke tiltak for kollektivtransport og sykkel, har følgende miljøtiltak blitt gjennomført med midler fra Buskerudbypakke 1: