Krysset Storgata/Tinius Olsens gate/Stasjonsbakken i Kongsberg sentrum er oppgradert til et fellesbrukskryss. Prosjektet har bedret fremkommeligheten for busstrafikken og rettighetene til de myke trafikantene, samtidig som det gir lavere fart på biltrafikken og derved gjør sentrum mindre aktuelt som gjennomkjøringsvei.


 Midler fra Buskerudbysamarbeidet:   
 Kr 3 700 000,- 
 Byggestart: 
2012
 Ferdigstillelse:
2013
 Fase:  
Ferdig