Pengene skulle gå til prosjekter for å gjøre det lettere å reise kollektivt og med sykkel. Kartet under viser hvilke fysiske tiltak som er satt i verk, underveis eller planlagt i Buskerudbypakke 1. En del av pengene har også gått til utredninger, rapporter og markedsføring. Se mer om disse her.