INNSPILLENE ER VURDERT: Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet, forsikrer at alle innspill er vurdert. Her er han avbildet på folkemøte om Buskerudbypakke 2 i Drammen. FOTO: Drammen kommune

Over 100 innspill mottatt

Engasjerte innbyggere har til sammen sendt inn over 100 innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2. Jobben med å vurdere og analysere dem er i gang.

-Vi må bare få takke for utrolig mange interessante, varierte – og noen overraskende – forslag, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Buskerudby-sekretariatet holder i disse dager på å gå gjennom og systematisere alle innspillene, og sørge for at hvert av dem blir vurdert.

Alle innspillene vil bli offentliggjort på buskerudbyen.no i starten av uke 42.

Mange møteplasser

Fra innspillsperioden startet 21. august til den var over 30. september, har det vært lagt opp til en rekke møteplasser hvor det har vært mulig å komme med forslag, innspill og stille spørsmål.

  • Det har vært arrangert folkemøter i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker. På møtet på Papirbredden i Drammen var det godt over 100 personer til stede. Alle møtene ble livestreamet. Opptakene kan ses på buskerudbyen.no.
  • Alle som har ønsket det, har vært velkomne til å avtale separate møter med Buskerudby-sekretariatet, legge frem forslag og stille spørsmål. Det har både interessegrupper, privatpersoner og ulike organisasjoner gjort.
  • På buskerudbyen.no har det i hele perioden vært en åpen og lett tilgjengelig innspillsportal. Her har det blitt postet nær 40 ulike innspill, mange av dem inneholder en rekke forslag.
  • Det har vært arrangert et heldags fagverksted, hvor både ordførere, representanter fra interessegrupper og politikere deltok sammen.
  • Representanter fra Buskerudbysamarbeidet har stått på stand på Hokksund by- og laksefestival, Elvefestivalen og Eplefestivalen.
  • Buskerudby-sekretariatet har hatt stand på Næringslivets dag på Union Scene.
  • Næringsforeningen i Drammensregionen har hatt eget temamøte om Buskerudbypakke 2, hvor sekretariatet har medvirket.
  • Fylkesrådmannen m. fl. har hatt Åpent kontor to dager på Drammensbiblioteket, hvor folk har hatt anledning til å komme innom for å se på kart, planer og komme med innspill.
  • 130 ungdommer deltok på en ungdomskonferanse om transport og miljø på Union Scene. Det ble en kveld med mye engasjement og interessante innspill.
  • Det har vært gjennomført annonsekampanjer i lokale medier og på sosiale medier for å gjøre flest mulige oppmerksomme på innspillsprosessen.

-Vi opplever stor grad av tillit til prosessen. Derfor er det også viktig for oss igjen å understreke at alle innspill vil bli vurdert og tatt med videre, sier Odberg.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette skjer fremover

Alle innspillene som har kommet inn vil bli vurdert i løpet av analysefasen, som varer frem til 1. desember.

Samtidig pågår det en gjennomgang av tiltakene som lå i den opprinnelig vedtatte Buskerudbypakke 2.

Ca 1. desember vil det foreligge en rapport der alle innspillene er vurdert og kommentert. Denne rapporten er et viktig underlag i arbeidet med å settes sammen alternative bypakker.

Etter framdriftsplanen skal styringsgruppa for justering av Buskerudbypakke2 (ATM-utvalget) i møte 15. desember 2017 avgjøre hvilke pakkealternativ som skal legges ut på høring.

Høringsperioden er planlagt å strekke seg fra 1. januar til 23. februar 2018.

Det var i juni 2017 at politikerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker endelig vedtok å se på innholdet i en felles transportpakke på nytt. Samtidig bestemte de seg for å sørge for en bredere forankring blant innbyggerne enn i forrige runde.

Del denne artikkelen: