Handlingsprogrammet

Mer penger til buss og én million kroner til mulig pilotprosjekt med elferje.

Resultater i Buskerudbyen

Målrettet satsing har gitt resultater. Reisevanene har endret seg i Buskerudbyen.

Sakspapirer/dokumenter

Snarvei til politiske saksdokumenter og andre sentrale dokumenter i Buskerudbysamarbeidet.

Statistikk og fakta

Hvordan ligger vi ann med målene?

Hva jobber vi med nå?

Byvekstavtale

Buskerudbyen ønsker en byvekstavtale for mer forutsigbarhet og større økonomiske muskler.

Flere tog Oslo-Kongsberg

Utredning av hva som må til for å få flere togavganger fra Oslo til Hokksund og Kongsberg?

Hjemmekontor og biltrafikk

En ny studie av effekten mer hjemmekontor har på biltrafikken?

Se hva færre biler gjør med en by

Mye er allerede gjort for å få bukt med køene i sentrum, og gjøre Drammen til en hyggeligere by å bo og jobbe i.

Aktuelt

Ferske sykkelnyheter triller inn

Sykkelvåren er i full gang, og gatene er ferdig feid. Visste du at det også er noen gode nyheter langs sykkelveiene våre? Her er en liten oversikt.

Barnas sykkelservice ruller igjen

Barnas sykkelservice er tilbake på veien. Elevene på Darbu skole var de første som fikk service på syklene sine – helt gratis.

Fikk nei til å bruke billettmidler på bussdrift

Samferdselsministeren sier nei til å la Buskerudbyen få omprioritere midler øremerket billigere billetter til å redusere kuttene i rutetilbudet. I dagens møte var ministeren like tydelig på at Buskerudbyen må utrede et bypakke-alternativ med bompenger for å få forhandle om en byvekstavtale.

Tilbud og tips

Barnas sykkelservice

Buskerudbyen har så langt fikset over 1600 sykler helt gratis mens barna sitter på skolebenken. Vi vil besøke flere skoler!

Grønn Jobbvei

Grønn jobbvei er en liten gavepakke til lokale bedrifter for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.

Elsykkebiblioteket

Lyst til å teste ut hvordan det er å sykle på elsykkel? Via Elsykkelbiblioteket kan du låne med deg en hjem.

Sykkelkart

Test med 4 elementer.