Handlingsprogrammet

Mer penger til buss og én million kroner til mulig pilotprosjekt med elferje.

Resultater i Buskerudbyen

Målrettet satsing har gitt resultater. Reisevanene har endret seg i Buskerudbyen.

Sakspapirer/dokumenter

Snarvei til politiske saksdokumenter og andre sentrale dokumenter i Buskerudbysamarbeidet.

Statistikk og fakta

Hvordan ligger vi ann med målene?

Hva jobber vi med nå?

Byvekstavtale

Buskerudbyen ønsker en byvekstavtale for mer forutsigbarhet og større økonomiske muskler.

Flere tog Oslo-Kongsberg

Utredning av hva som må til for å få flere togavganger fra Oslo til Hokksund og Kongsberg?

Hjemmekontor og biltrafikk

En ny studie av effekten mer hjemmekontor har på biltrafikken?

Se hva færre biler gjør med en by

Mye er allerede gjort for å få bukt med køene i sentrum, og gjøre Drammen til en hyggeligere by å bo og jobbe i.

Aktuelt

Felles ordførerutspill om bedre togtilbud

Ordførerne i Buskerudbyen med felles budskap til samferdselsministeren: Det kan være mulig å få til et langt bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg til en brøkdel av tidligere prisanslag, viser ny utredning. Samtidig er de bekymret for at planlagt togtilbud til Brakerøya stasjon kan bli halvert.

Nye priser fra 1. februar – men bybilletten koster fortsatt 25 kr

1. februar foretar Brakar den årlige prisjusteringen på bussbillettene. Prisen på bybillett i Buskerudbyen forblir den samme også i år.

 

Ny leder på plass i Buskerudbyen

Gert Myhren er ny daglig leder i Buskerudbyen. Han kjenner samarbeidet godt allerede.

Tilbud og tips

Barnas sykkelservice

Buskerudbyen har så langt fikset over 1600 sykler helt gratis mens barna sitter på skolebenken. Vi vil besøke flere skoler!

Grønn Jobbvei

Grønn jobbvei er en liten gavepakke til lokale bedrifter for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.

Elsykkebiblioteket

Lyst til å teste ut hvordan det er å sykle på elsykkel? Via Elsykkelbiblioteket kan du låne med deg en hjem.

Sykkelkart

Test med 4 elementer.