all rights reserved

1,6 millioner flere sykkelturer i Buskerudbyen

En økning i sykkeltrafikken på ett prosentpoeng på fire år høres kanskje ikke så mye ut. Men det betyr 1,6 millioner flere sykkelturer årlig i området vårt. Les mer om tall, mål og planer i det helt ferske Sykkelregnskapet til Buskerudbyen.

Tallene kommer fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU), der man spør de over 13 år hvordan de reiser i hverdagen. Økningen er av alle reiser i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg hvor sykling er hovedreisen.

For noen konkrete tellepunkt er utviklingen enda mer positiv, for eksempel på Strandveien i Drammen. Her har det vært en økning på 10 % i totalt antall sykkelpasseringer fra 2016 til 2018. Det er mer enn 10.000 flere syklende forbi kun dette ene tellepunktet.

– Det er gledelig at vi ser klare forbedringer når vi nå for første gang kan sammenligne tall fra 2016-regnskapet med 2018. Satsningen vår hjelper, med mange flere som sykler daglig, mer sykkelveier og flere parkeringsplasser for sykkel. Dokumentasjonen i sykkelregnskapet gjør det lettere å få gjennomslag for mer satsing, sier Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudby-sekretariatet.

Nyttig måleverktøy

Sykkelregnskapet til Buskerudbyen skal gi informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i vårt område, og om målene som er satt blir nådd.

Det er viktig for å finne ut om de de riktige tiltakene blir gjort for å flere til å sykle i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Samtidig skal det bli tryggere og mer attraktivt å bruke sykkel på korte og lengre reiser. Sykkelregnskapet gir også et grunnlag for vurdering av handlingsplaner og prioritering av ulike tiltak.

Det første sykkelregnskapet fra Buskerudby-samarbeidet var fra 2016. Planen er at det skal lages et regnskap annethvert år fremover.

I sykkelregnskapet kan du blant annet også lese mer om satsingen på trafikksikkerhet, aktiv skolevei og ulike kampanjer og tilbud.

Mål for sykkelsatsingen i Buskerudbyen:

  • Det skal være attraktivt å sykle for alle
  • 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen
  • Sykkeltrafikken i kommunen Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker skal minimum dobles fram til 2023 (sammenlignet med andelen fra 2009)
  • Sykkeltrafikken i Kongsberg skal økes med 50 % fram til 2023
  • Antall drepte og alvorlig skadde syklister skal reduseres med 50 % innen 2020 (jf. registrerte ulykker i perioden 2005-2015)

Del denne artikkelen: