Etter Nedre Eikers parkering av bypakken, forventer ATM-leder Roger Ryberg klare svar fra flere hold på hvordan trafikkutfordringene skal løses.

Forventer klare svar

Kommunestyret i Nedre Eiker har i dag stemt for FrPs forslag om å skrinlegge Buskerudbypakke 2. Roger Ryberg, leder av ATM-utvalget og fylkesordfører, forventer klare svar fra nye Drammen Høyre og regjeringen på hvordan samferdselsutfordringene i drammensområdet nå skal løses.

– Med Nedre Eikers vedtak er det ikke lenger lokal enighet om Buskerudbypakke 2 i sin nåværende form. Jeg forventer at nye Drammen Høyre nå viser kortene og kommer med løsningene som de har sagt at de har. Jeg forventer også at regjeringen svarer klart på om signalene og lovnadene som nye Drammen Høyre sier de har fått både om belønningsmidler og finansiering av Holmenbrua og Strømsåstunnelen har rot i virkeligheten. Vi trenger å vite dette raskt. Buskerudbypakke 2 var i utgangspunktet til behandling hos Samferdselsdepartementet og klar for stortingsbehandling, sier ATM-leder Roger Ryberg (bildet under).

– Jeg registrerer også at de som er mest i mot en helthetlig løsning med bomfinansiering, fortsatt er opptatt av å løse samferdselsutfordringene i drammensområdet. Det er utfordringer som strekker seg ut over kommunegrensene, sier Ryberg.

ATM-utvalget er øverste politiske styringsorgan i Buskerudby-samarbeidet.

Les: Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2

Interpellasjonen fra Frp om stans av planene om Buskerudbypakke 2 ble først fremmet i kommunestyret i Nedre Eiker i april, og ble da avvist behandlet av ordfører Bent Inge Bye med henvisning til at konsekvensene ikke var tilstrekkelig utredet. Bye ønsket heller å fremme en sak i neste kommunestyremøte.

En likelydende interpellasjon er avvist behandlet både i fylkestinget og bystyret i Drammen.

I dag var Buskerudbypakke 2 igjen hovedtema i Nedre Eiker, da med innstilling fra rådmannen om at saken utsettes til høsten og kommunestyret i nye Drammen.

Rådmannen begrunnet forslaget om utsettelsen slik, kort oppsummert:

1. Det har ikke vært mulig å utrede, på forsvarlig måte, konsekvensene av en skrinlegging av Buskerudbypakke 2.

2. Det er behov for mer tid til å utrede hva slags prosjekter som kan gjennomføres uten Buskerudbypakke 2.

3. Det er ikke tilstrekkelig belyst hvilke økonomiske konsekvenser, inkludert økonomiske forpliktelser, som eventuelt må overtas av nye Drammen kommune.

Saksfremlegget kan leses her

Flertallet i formannskapet i Nedre Eiker ønsket å beholde Buskerudbypakke 2, men med syv tilleggspunkt om blant annet lavere månedstak og billigere bussbilletter.

Flertallet i kommunestyret gikk imidlertid inn for forslaget fra Nedre Eiker Frp.

– Vi forholder oss til de vedtakene som fattes, og avventer videre prosess, sier Rolf David Ramslien, leder av Buskerudby-sekretariatet.

Del denne artikkelen: