STOLTE: Andreklassingene Celine og Adrian og resten av Steinberg skoles elever deltok med stor iver, enten på sykkel eller til fots, og vant Aktiv på skoleveien-aksjonen i 2021. Premien på 5000 kroner gikk til enda flere aktivitetstilbud på skolen. Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Bli med på Aktiv på skoleveien!

Alle barneskolene i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg inviteres til å bli med på Aktiv på skoleveien 2022. I år er det ti-årsjubileum for en av de mest populære kampanjene til Buskerudbyen. Meld dere på!

Aktiv på skoleveien er Buskerudbyens årlige treukers aksjon med poenggiving for å få skolebarn til å gå eller sykle til og fra skolen. Å stimulere til gode reisevaner fra ung alder er viktig. Derfor deltar alle kommunene i Buskerudby-samarbeidet i Aktiv på skoleveien-kampanjen.

I år er kampanjen lagt til uke 17, 18 og 19, altså fra mandag 25. april til fredag 13. mai. Påmelding gjøres snarest.

I fjor var det fest i skolegården da Steinberg skole fikk overrakt førstepremien av selveste ordføreren i Drammen.

– Denne gangen har vi en ekstra overraskelse i ermet til vinnerskolen. Det er bare å glede seg, sier Ingunn Larsen, prosjektleder for kommunikasjon i Buskerudbyen.

Kampanjens fire mål er:

  • Fysisk aktivitet: Ved å gå eller sykle til skolen blir elevene mer våkne og får bedre oppmerksomhet.
  • Trafikksikkerhet: Ved at færre barn blir kjørt til skolen, reduseres også trafikken ved skolene og gjør det tryggere for alle.
  • Sosiale relasjoner: Det skapes gode sosiale relasjoner i løpet av en skolevei. For mange er dette en av de få arenaene de har som ikke er voksenstyrt.
  • Holdningsbygging: Å gå/sykle til skolen kan være utviklende på mange måter. Ikke minst er det holdningsskapende i forhold til bilbruk og miljø. Dersom noen av elevene tar disse holdningene med hjem, vil det kanskje inspirere foreldrene også.

Fine premier

Klassene på 4-7 trinn konkurrerer internt på sin skole om å vinne ukespremier. Alle klassene på 4-7 trinn hvor 100 % av fremmøtte elever går og sykler får ukespremie. Dersom ingen av klassene når opp til 100 % er det den flinkeste klassen som vinner ukespremie. Kåring av ukesvinnere gjøres hver tirsdag.

De tre flinkeste barneskolene i hele Buskerudbyen vinner gavekort på lekeutstyr hos Lekolar. Førstepremien er på 5000 kr, andrepremien på 3000 kr og tredjepremien på 2000 kr. Klassene på 1-3 trinn deltar utenfor konkurransen, men får en premie for deltakelse på etter gjennomført kampanje.

Konkurranseregler

Antallet elever som går og sykler til skolen registreres i et ukes-skjema hver dag. Også antallet fremmøtte registreres, slik at andelen som går og sykler kan regnes ut uavhengig av eventuelt fravær. En forutsetning for premiering er at aktiviteten til klassene blir registrert, og at skjemaene sendes inn.

Les også: Elevene på Steinberg skole mest aktive på skoleveien

Del denne artikkelen: