19 april

ATM-rådsmøtet mandag 19. april 2021 er besluttet utsatt. Det vil  bli invitert til ATM-rådsmøte på et senere stadium der oppmerksomheten rettes mot grunnlaget for forhandlinger om byvekstavtale med staten, basert på konkrete virkemiddelpakker. Styringsgruppen for Buskerudbysamarbeidet (ATM-utvalget) vil i møte 23. april bli orientert om status i arbeidet og fastsetter den videre prosessen.