23 april

Det inviteres til ATM-rådsmøte i Buskerudbysamarbeidet tirsdag 23. april 2019 kl 16:00 – 18:00 i fylkestingssalen i fylkeshuset, Drammen.

I møtet belyses hvilke konsekvenser det kan ha dersom Buskerudbypakke2 ikke iverksettes, og hva handlingsrommet kan være uten en eventuell bypakke.
Det vil bli orientert om utfordringer knyttet til busstilbud, utbyggingsavtaler med statlige aktører som BaneNor og Helse SørØst og eventuelle andre utbyggingsområder.
Hvilke muligheter og utfordringer vil det være knyttet til å finansiere enkelttiltak som  ny Svelvikvei eller ny Holmenbru utenfor en bypakke?