12 februar

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet. Dersom møtet gjennomføres digitalt, strømmes det direkte på buskerudbyen.no.

Planlagte temaer:
Utredning byvekstavtale
Handlingsplan belønningsmidler 2020-21 / tiltaksplan 2021

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her: