5 mai

Det oppsatte ATM-utvalget 5. mai avlyses. Årsaken er at det er kort tid siden det lokale forhandlingsgrunnlaget ble behandlet og vedtatt i kommunestyrene og Viken, og det foreløpig ikke er ytterligere oppdateringer/utvikling i prosessen.

ATM-utvalget er den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.