1 april

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Møtet avholdes på Teams fra formannskapssalen, og kan følges av publikum derfra. Ved spørsmål rundt gjennomføringen av møtet, ta kontakt med Ingunn Larsen, sekretariatet. Mob: 91539351

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her: