Foto: Geir A. Arneberg

Beintøft erstatter Aktiv på skoleveien i høst

Mandagen blir beintøff. Da går startskuddet for Norges største gå og sykle til skolen-aksjon. Alle barneskolene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg er invitert med.

Fra mandag 31. august til fredag 25. september arrangeres Beintøft, som har som mål å inspirere flere til å gå eller sykle til skolen. Det blir fine nasjonale og lokale premier!

De siste sju årene har kommunene i Buskerudbyen samarbeidet om å arrangere Aktiv på skoleveien-aksjonen på våren. På grunn av korona-pandemien ble aksjonen først utsatt til høsten, men vi har denne gangen i stedet valgt å samarbeide med Miljøagentene og deres nasjonale Beintøft-konkurranse.

Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Buskerudby-samarbeidet ønsker å bidra til det gjennom blant annet å få flest mulig med på Beintøft-konkurransen.

Hva er Beintøft?

I likhet med «Aktiv på skoleveien», er Beintøft en aksjon som retter seg mot klasser på 1.-7. trinn. Å få flere til å gå og sykle til skolen, er bra for helsa til den enkelte elev og for trafikksikkerheten for alle rundt skolen. Mer oppmerksomme og våkne barn er en viktig tilleggseffekt.

Beintøft-aksjonen foregår ved at læreren i klassen snakker med elevene om hvor mange som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til og fra skolen hver dag. Dette rapporteres inn via en nettside. Klassen får da poeng etter som hvor mange som aktivt deltar.

I tillegg kan læreren velge å la klassen løse et kreativt ukesoppdrag. I år er temaene: Trafikk og forurensning, Friluft og natur, Regnskog, og Søppel, plast og resirkulering. Klassen deltar med å dele bilder av fullført oppdrag, og belønnes da med ekstrapoeng.

Beste skole og klasser kåres

Beintøft-konkurransen premierer de beste klassene nasjonalt og på fylkesnivå. I tillegg premieres vinnere av de kreative ukesoppdragene.

Buskerudbyen vil også premiere klasser og skoler i vårt område. Beste barneskole i Buskerudbyen får gavekort på kr 5 000,- til aktivitetsutstyr. Det blir premier til nummer to og tre også.

Slik kan voksne bidra

For mange elever vil det være vanskelig å gå eller sykle hele veien til skolen. For at flest mulig elever kan være med på Beintøft og ta del i de positive effektene aksjonen gir, er det viktig at både skoler og foreldre hjelper til med tilpasninger. Noen eksempler:

Til Skotselv skole i Øvre Eiker er det mange elever som må ta buss. For at elevene likevel kan være aktive på skoleveien, har man blitt enige om at elevene går av bussen to bussholdeplasser tidligere og går ca. 500 meter til skolen. Og urettferdig er det ikke, for mange av de andre elevene bor bare 500 meter fra skolen.

Ved Oddevall skole i Lier har de blitt enige om flere drop-punkter der elever som kjøres til skolen kan settes av på. Fra drop-punktene går elevene sammen med elever i 6.-7. klasse, som følger elevene frem til skolen. Oddevall skole ble forøvrig beste barneskole i Aktiv på skoleveien 2014, 2015, 2016 og 2017.

For å støtte engasjerte foreldre, FAU, lærere og skoleledelsen har Buskerudbyen også samlet informasjon som kan bidra inn i undervisningsopplegg, hvordan man tilrettelegger for bedre og trafikksikker skolevei og hvem som kan hjelpe videre på vei. Les mer her.

Prøve elsykkel?

Buskerudbyen har også flere tilbud som kan gjøre det enklere for både lærere og foresatte å gå foran som gode forbilder. Elsykkelbiblioteket på Strømsø, i Krokstadelva, i Svelvik og på Kongsberg låner ut gode elsykler i 12-13 dager. BUA i Lier låner også ut sykler og elsykler. Da kan man få prøve ut om en elsykkel kan fungere i hverdagen. Det vil også bli egne vintersykkel-kampanjer i regi av kommunene og Buskerudbyen senere på høsten.

Del denne artikkelen: