all rights reserved

Bli med på sykkeltelledugnad

I en storstilt dugnad bes syklister i Buskerudbyen rapportere hvilken vei de tar.

Via en app på mobilen håper Buskerudby-samarbeidet at syklister vil rapportere hvilken vei de tar. Forskerne vil finne ut hvor det er lurt å bygge nye sykkelveier. Hva slags sykkelanlegg ønsker brukerne? Hvor fort skal man sykle? Hvor bratt kan man sykle? Finnes det noen hemmelige snarveier?

Transportøkonomisk institutt (TØI), Statens vegvesen region sør og Buskerudbyen samarbeider om å få bedre informasjon om sykling og sykkelbruken i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg gjennom Sykkeltelledugnaden. Prosjektet er todelt, med en spørreundersøkelse og en app på mobilen.

Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og totalt åtte norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer av sykkelbruken. Kort sagt ønsker de som planleggerer innspill på hvor og hvordan det skal bygges.

Vil ha med alle syklister

– Vi vil gjerne ha hjelp fra alle, enten de sykler hver dag eller bare sykler nå og da, om de sykler med vanlig sykkel eller elsykkel, sier forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt.

Undersøkelsen ønsker ikke bare å finne ut hvor syklistene tar veien, men også mer om hvem de er og hvordan de sykler.

– Kanskje treningsyklisten tar en annen vei enn han som leverer i barnehagen, sier Trond Solem, prosjektansvarlig for sykkel i Buskerudby-samarbeidet. Han håper at riktig mange syklister i Buskerudbyen melder seg på sykkeltelledugnaden.

– Det vil være et verdifullt bidrag for oss i den videre planleggingen, sier han.

Ikke er det spesielt tidkrevende heller. Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen, så går resten nærmest av seg selv.

Blant deltakerne i dugnaden trekkes det ut en iPad.

Les mer og meld deg på her:

Her kan du stille spørsmål og få oppdateringer.

Ambisiøse sykkelmål

Kommunene i Buskerudbysamarbeidet har satt seg høye mål for sykkel frem mot 2023. Sykkelandelen i Kongsberg skal øke med 50 prosent, og minst dobles i de øvrige kommunene.

I dag ligger sykkelandelen i Buskerudbyen på rundt 3–4 prosent, med unntak av Kongsberg, som har en sykkelandel på nærmere 10 prosent (RVU 2013).

Å endre kultur og atferd til mer sykling er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. For å nå målene jobbes det med å forbedre infrastrukturen i form av helhetlige sykkelrutenett i kommunene.

En felles sykkelplan for Buskerudbyområdet ble vedtatt i alle kommunestyrene og i fylkestinget tidligere i år. Et felles handlingsprogram for sykkel skal opp til behandling i løpet av kommende høst.

Del denne artikkelen: