GRØNNE AMBISJONER: - Jeg ønsker at vi får til transportløsninger som er så gode at de kan erstatte privatbilen for stadig flere på hverdagsreisene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Buskerudbyen får nye statlige millioner 

– Buskerudbyen jobber godt med å gi innbyggerne gode kollektivtransporttilbud og bedre fremkommelighet. I arbeidet videre tilbys de en ny belønningsavtale på til sammen 166 millioner kroner, sier samferdselsministeren.

Staten vil bidra med 86 millioner kroner i 2018, og 80 millioner kroner i 2019 forutsatt at målene i belønningsavtalen oppnås.

Opprinnelig søkte Buskerudby-samarbeidet om en ny fireårs-avtale, med 210 millioner kroner de to første årene.

– Det er fint at avklaringen kommer nå, slik at vi kan ha kontinuitet i satsingen vår. Vi skulle selvsagt gjerne ha fått alt vi søkte om, men ser desto mer frem til byvekstforhandlingene i løpet av 2018 med muligheter for ytterligere tilskudd. Vi har forslag til bypakke som oppfyller statlige krav om nullvekst, og viktige lokale samferdselsprosjekt venter i kø, sier Roger Ryberg, fylkesordfører og leder av ATM-utvalget.

Siden 2010 har Buskerudbyen mottatt  638 millioner kroner i statlige belønningsmidler.

Les også: Enige om forslag til ny bypakke

Forhandlinger om byvekstavtale

– Det er et ønske at det på litt sikt skal inngås en byvekstavtale med Buskerudbyen. Staten vil gjennom det kunne gi ytterligere statlige bidrag til bedre miljø og bedre fremkommelighet. Innholdet, omfanget og den lokale finansieringen blir et tema når forhandlingene om en byvekstavtale starter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å få flere reisende til å velge kollektivløsninger fremfor privatbil, bidra til at flere sykler eller går og dempe veksten i personbiltrafikken. Belønningsordningen som separat ordning skal fases ut, mens midlene videreføres i byvekstavtalene.

Les også: Verdt å vite om bommer

Bedre erstatning for bilen

– Buskerudbyen må nå jobbe videre med å skape bedre fremkommelighet, miljø og helse. Folk trenger effektive transportløsninger som gir god mobilitet. Jeg ønsker at vi får til transportløsninger som er så gode at de kan erstatte privatbilen for stadig flere på hverdagsreisene. Tiltak som styrker kollektivtransporten og øker tilgjengeligheten til gang- og sykkelveier vil være gode bidrag for å gjøre hverdagsreisen enklere for flere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Her kan du lese mer om belønningsmidler og byvekstavtaler

Del denne artikkelen: