F.v Line Spiten (ordfører i Kongsberg), Adrian Tollefsen (ordfører i Øvre Eiker), Kjetil Kivle (ordfører i Lier) og Kjell Arne Hermansen (ordfører i Drammen)

– Busskutt vil gi mer trafikk og dårligere bymiljø

Kommunene i Buskerudbyen ser med bekymring på de varslede kuttene i busstilbudet, og frykter at det på sikt kan bety kutt i belønningsmidlene.

– Et redusert busstilbud vil gjøre det vanskeligere å nå nullvekstmålet. Det vil bli mer biltrafikk, mer forurensing og dårligere bymiljø. Regionen vil bli mindre attraktiv som bo- og arbeidssted, skriver ordførerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg i en felles høringsuttalelse om de varslede busskuttene. Før kutt i tilbudet foretas, mener kommunene at alle andre muligheter må undersøkes.

Buskerud fylkeskommune varslet i et møte med kommunene 7. mars at de må kutte 45 millioner kroner i utgiftene til kollektivtilbudet i fylket. De foreslåtte endringene berører alle kommunene, og innebærer nedleggelse av linjer, kutt i antall avganger og forkorting av linjer. Se oversikt nederst i saken over alle de berørte linjene.

For å få statlige belønningsmidler, forplikter Buskerudbyen seg til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i avtaleperioden. Buskerudbyen nådde nullvekstmålet også i 2023 målt opp mot referanseåret 2016. Men fra 2022 til 2023 økte imidlertid trafikkmengden med 0,5 prosent. Det er derfor grunn til å følge utviklingen nøye fremover.

– De foreslåtte kuttene kan være starten på en svært negativ spiral for Buskerudbyen, skriver ordførerne.

I 2018 holdt staten tilbake 32 millioner kroner av Tromsøs belønningsmidler på grunn av manglende måloppnåelse.

Et godt kollektivtilbud er en forutsetning for å få flere til å sette igjen bilen hjemme oftere, og for å nå nullvekstmålet. En vesentlig andel midler fra Buskerudbyen går derfor til kollektivtilbudet, i 2024 til sammen 79,6 millioner kroner. Av disse har staten øremerket 23,2 millioner kroner til billigere kollektivbilletter. Ordførerne mener dette er et veldig positivt tiltak, men at det hjelper lite med lave takster hvis bussen kommer sjelden eller ikke i det hele tatt. Kommunene vil gå i dialog med staten om det er mulig å bruke av de øremerkede midlene til å redusere kuttene i busstilbudet.

Les hele høringsuttalelsen her

Les mer: Buskerud fylkeskommune – Fylkeskommunen i møter med kommunene om kollektivkutt

Disse rutene er foreslått nedlagt:

Linje 14 Underlia – Strøtvet
Linje 15 Drammen – Austad skog
Linje 16 Drammen – Mælen/Skoger
Linje 21 Drammen – Tolerud
Linje 169 fra Lierbyen – Oslo (Brakar foreslår samtidig å opprette en ny linje 70, som skal kjøre samme trasé mellom Lierbyen og Asker stasjon)

I disse linjene er det foreslått kutt i antall avganger:

Linje 3 Kastanjesletta – Fjell
Linje 4 Kniveåsen – Drammen busstasjon
Linje 5 Vinnes – Tors vei
Linje 22 Drammen – Svingen/Andorsrud
Linje 24 Drammen – Konnerud-Eikerdelet
Linje 61 Bera – Lierbyen skole

Linje 62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling
Linje 63 Sylling – Lierbyen
Linje 71 Drammen – Lierbyen – Asker
Linje 73 Drammen – Reistad – Lierskogen
Linje 92 Mariås – Svelvik ferjekai

Det foreslås kutt på disse linjene mellom Drammen og Kongsberg:

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund. Forslaget er å kjøre kun til Mjøndalen
Linje 100 Hønefoss – Vikersund – Drammen
Linje 101 Vikersund – Hokksund – Drammen

Del denne artikkelen: