Foto: Brakar

Busstilbudet i Buskerudbyen blir 100 prosent elektrisk

Kollektivtrafikken i hele Buskerudbyen vil være helelektrisk fra sommeren 2024. Buskerudbyen blir dermed blant de første byområdene i Norge som får helt utslippsfri kollektivtrafikk.

Brakar har tildelt ny kontrakt for busstjenester i Drammen og Lier til Vy Buss AS. 100 busser skal betjene linjene i Drammen og Lier, hvorav 17 er leddbusser. I den nye kontrakten for Lier og Drammen vil alle bussene være elektriske. I og med at Kongsberg blir utslippsfri fra og med neste sommer, betyr det at hele Buskerudbyen vil ha utslippsfri kollektivtrafikk i 2024.

Helektrisk

– Vårt mål er å belaste miljøet minst mulig, så vi ser veldig frem til oppstart av denne kontrakten. Med overgangen til helelektrisk i Drammen og Lier, vil utslippene våre reduseres med om lag 5,7 tonn CO2-ekvivalenter, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar i en pressemelding.

– Buskerudbyen vil være blant de første byområdene i Norge som oppnår å bli utslippsfri. Brakar bidrar med dette til å oppfylle de politiske mål Viken fylkeskommune har satt om å bli utslippsfri i 2028, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

Når denne kontrakten trer i kraft vil ca.75% av det totale antall kilometer Brakar kjører i løpet av ett år, kjøres på elektrisitet. Denne andelen kan øke ytterligere når kontrakten for Ringerike fornyes sommeren 2025.

Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune er strålende fornøyd med at Buskerudbyen blir 100 prosent elektrisk.

– Dette gir et løft for hele Buskerudbyen, og går også hånd i hånd med Drammen kommunes mål om å bli Norges grønneste kommune, sier Myrvold Berg.

Nytt sykehus og ny linje

I den nye kontrakten i Drammen og Lier skal det også legges til rette for flest mulig grønne reiser til sykehuset. Det blir en stor satsing på en ny linje mellom det nye sykehuset og Mjøndalen/Krokstadelva. Planen er at den nye linjen skal betjene sykehuset med elektriske leddbusser hvert 7,5 minutt.

– Vi ser frem til å få på plass et høyfrekvent tilbud til det nye sykehuset, med 8 avganger i timen fra Mjøndalen og Krokstadelva, via Åssiden og gjennom byen. Det vil styrke kollektivtilbudet i Drammen, sier Sundfjord.

Tilgjengelighet for alle og økt sjåførsikkerhet.

Alle bussene i den nye kontrakten vil i tillegg være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar har stilt krav til økt kollisjonssikkerhet for nye busser i dette anbudet i tråd med det som foreslås forskriftsfestes.

Kontrakten for Drammen og Lier trer i kraft 1. juli 2024 og har varighet til 30. juni 2034, med mulighet for 3 x 1 års forlengelse. Oppdraget har en verdi på 288 millioner kroner per år.

Del denne artikkelen: