FORNØYDE: Fylkesordfører Roger Ryberg og administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord, gleder seg over at det nå kommer enda flere elektriske busser i Drammen. FOTO: Buskerud fylkeskommune

Busstilbudet sikret til neste sommer

Dagens busstilbud blir opprettholdt mens Buskerudbysamarbeidet venter svar på søknaden om statlige belønningsmidler. Fylkeskommunen sørger i tillegg for at elektrifiseringen av bussparken kan fortsette.

Den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet ga på møtet i juni administrasjonen fullmakt til å omdisponere belønningsmidler for 2019 for å sikre busstilbudet for 1. halvår 2020. Mandag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i et ekstraordinært møte å bevilge sin andel på 8,4 millioner kroner. Vedtaket legger også til rette for at Brakar kan fortsette arbeidet med å elektrifisere bussdriften i Drammen.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan konsentrere oss om hvordan vi kan gi et best mulig tilbud til kundene våre, og fortsette elektrifiseringen, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord på fylkeskommunens nettside.

Les også: Sørger for renere busspark i Drammen – 25 nye elektriske busser

Usikkerhet om belønningsmidler

Bakgrunnen for at saken er usikkerhet rundt belønningsmidler fremover.

Buskerudbyen har mottatt 804 millioner i belønningsmidler mellom 2010 og 2019. En betydelig del av disse midlene har gått til drift av kollektivtilbudet.

Les også: Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2

Belønningsordningen har som formål å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. For å legge til rette for mer langsiktige prioriteringer og helhetlig virkemiddelbruk, blir Belønningsordningen som separat ordning nå gradvis faset ut, men belønningsmidlene videreføres i byvekstavtalene.

For Buskerudbyen er det noe usikkert når en byvekstavtale vil kunne inngås, og det er derfor søkt om belønningsmidler for perioden 2020-21.

Ny belønningssøknad ble sendt inn i juli. Praksis tidligere har vært at departementet ikke gir svar på søknad før rapportering på inneværende periode foreligger, det vil da si tidligst etter 1. februar 2020.

Les også: Søker om nye belønningsmidler

Administrativ styringsgruppe vil i sitt møte 30. august omdisponere nødvendige belønningsmidler for å dekke samarbeidets andel av busskostnadene. For å drifte det forsterkede busstilbudet første halvår 2020 uten belønningsmidler er det nødvendig med tilskudd på til sammen 26,4 millioner kroner.

Her finner du saksdokumentene fra møtet i ATM-utvalget 21. juni.

Del denne artikkelen: