Bypakke for Kongsberg på høring

En lokal bypakke for Kongsberg er ute på høring. Innbyggerne inviteres til å si sin mening både om foreslåtte tiltak og bomsystem.

Bypakken inneholder milliardsatsing på bedre kollektivtilbud, nærmiljø, sykling, gåing, smart transport og trygge sykkelveier. Satsingen foreslås finansiert gjennom bompenger og offentlige midler. Til sammen er det foreslått tiltak for 1,7 milliarder kroner.

Bypakken skal sikre innbyggerne og næringslivet gode, fremtidsrettede transportløsninger og bidra til å utvikle Kongsberg som en attraktiv by.

Kongsberg kommune er, som en del av Buskerudby-samarbeidet, invitert til å være med å forhandle om en byvekstavtale med staten. Det er en forutsetning at det vedtas en lokal bypakke for Kongsberg først.

Det er samferdselsdepartementet som har bestemt at Buskerudbypakke 2 skal avgrenses til å gjelde tiltak i bybåndet fra Lier til Hokksund. Derfor er det nå altså lagt frem et administrativt forslag til en egen bypakke for Kongsberg.

Belønningsmidler

I Nasjonal transportplan er det satt av 66 milliarder kroner som skal fordeles på de ni byområdene som kan inngå byvekstavtaler.
Uten en bypakke kommer Kongsberg også til å miste fremtidige statlige belønningsmidler. Siden 2010 har kommunen fått rundt 50 millioner kroner i belønningsmidler.

Stortinget har vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med gåing, sykling og kollektivtransport. Det kalles nullvekstmålet. Bypakken skal sørge for at målet nås. Bompenger er et statlig krav til bypakker, og er nødvendig for å finansiere tiltakene.

Alle kan komme med synspunkter på tiltakene og bomsystemene som er foreslått. Alle høringsuttalelser blir faglig vurdert, og blir en del av arbeidet med å sette sammen et endelig forslag til bypakke. I juni avgjør kommunestyret om Kongsberg skal gå videre med bypakken.

Folkemøter og høringsfrist

Vil du vite mer, har spørsmål eller synspunkter? Kom på folkemøter:
13. februar kl 18.00: Magazinet, Quality Hotel Grand Kongsberg
19. februar kl 18.00: Gamlegrendåsen skole, fritidslokalet
20. februar kl 18.00: Kongsgårdmoen skole, auditoriet
20. februar kl 18.00: Vittingen kulturhus
Tidspunkt for møter i Jondalen og Raumyr annonseres senere.

Eller på åpen dag på rådhuset 14. februar kl. 12.00 – 15.30 og 15. februar kl 14.00 – 19.00

Høringsfristen er 12. mars. Uttalelser sendes: postmottak@kongsberg.kommune.no

Les mer om bypakken i Kongsberg på: kongsberg.kommune.no/bypakkekongsberg

 

 

Del denne artikkelen: