I gruppearbeidet ble både ulike forslag til bomløsninger og konkrete tiltak diskutert.

Den åpne prosessen fortsetter

Alle som har kommet med innspill var inviterte til tirsdagens informasjons- og dialogmøte om justering av Buskerudbypakke 2. – Vi er opptatt av å fortsette den åpne prosessen vi har startet på, og ønsker å få innspill underveis i arbeidet, før noe er avgjort, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Arbeidet med å inkludere innbyggere, interessenter og organisasjoner i prosessen rundt justering av Buskerudbypakke 2 går videre. Tirsdag 31. november ble det arrangert et nytt informasjons- og dialogmøte i regi av Buskerudbysamarbeidet.

Møtet var en oppfølging av fagverkstedet som ble arrangert 19. september, hvor blant andre politikere, velforeninger, interessegrupper, NAF, Statens vegvesen og Brakar deltok.

Til oppfølgingsmøtet var i tillegg alle som har sendt inn innspill og forslag invitert.

Gruppearbeid om bomløsninger og pakkevarianter

Hensikten med gårsdagens møte var å informere om hvordan det arbeides i analysefasen, åpne for spørsmål og fortelle om videre prosess. Det ble også lagt frem noen foreløpige analyser av ulike innspill og bomkonsepter.

De rundt 40 deltakerne ble invitert til gruppearbeid rundt mulige pakkevarianter. I møtet ble det lagt frem tre ulike utgangspunkt til bypakker med alternativer både for bomløsninger og prosjekter.

– Bak avgjørelsen om å justere Buskerudbypakke 2 ligger en klar bestilling fra politikerne om å involvere og forankre arbeidet bedre hos innbyggerne. Vi er opptatt av å fortsette den åpne prosessen vi har startet på, og ønsker å få innspill underveis i arbeidet, før noe er avgjort, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

– Vi setter derfor stor pris på at så mange engasjerer seg. Også denne gangen kom det konstruktive forslag og spørsmål rundt arbeidet vi gjør. Det gjør oss ekstra skjerpet, sier Odberg.

Foreløpig ser det ut til å være aktuelt å legge ut to til tre forskjellige bomløsninger til høring rett over nyttår. Det er ikke avgjort hvilke, men det er utredet en rekke alternativer, inkludert bompunkt kun på kommunegrensene og mange bompunkt sentralt i Drammen.

Diskuterte veiprosjekter

Ulike bomløsninger gir naturlig nok ulikt inntjeningsnivå. Med mange bompunkt vil for eksempel flere være med å betale. Da vil takstene kunne være lavere enn med få bompunkt.

Gruppearbeidet dreide seg om å prioritere hvilke type tiltak som skal inngå i bypakkealternativene, forutsatt ulike økonomiske rammer. Mange var enige i at det bør satses på bedre tilbud for gående, syklende og kollektivreisende. Diskusjonene handlet mest om hvilke veiprosjekter som kan være med i bypakken.

–  Det er viktig å understreke at det ennå ikke er avgjort hvilke alternative bypakker som skal legges ut på høring. Dette vil bli avgjort av ATM-utvalget i midten av desember. Innspillene som har kommet vil være nyttige i arbeidet med å ferdigstille forslagene, sier Tor Atle Odberg.

(Saken fortsetter under bildet)

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (midten) og partikolla Søren Falch Zapffe var også blant deltakerne på gårsdagens møte. Fordi det samtidig var møte i blant annet bystyret i Drammen, arrangeres det et ekstra ATM-rådsmøte for politikerne mandag 6. november med samme tema og gruppearbeid. Møtet er offentlig og åpent for alle.

Dette skjer videre

Ca 1. desember vil det foreligge en rapport der alle innspillene er vurdert og kommentert. Denne rapporten er et viktig underlag i arbeidet med å sette sammen alternative bypakker. Rapporten med alle innspillene finner du her

Etter framdriftsplanen skal styringsgruppa for justering av Buskerudbypakke2 (ATM-utvalget) i møte 15. desember 2017 avgjøre hvilke pakkealternativ som skal legges ut på høring.

Høringsperioden er planlagt å strekke seg fra 1. januar til 23. februar 2018.

 

Her kan du lese Drammens Tidendes sak fra det første fagverkstedet: – Det er viktig å ha folk med, det greide vi ikke i første omgang

Del denne artikkelen: