MENINGSUTVEKSLING: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og partikollega Søren Falch Zapffe var blant deltakerne informasjons- og dialogmøte om justering av Buskerudbypakke 2 31. oktober. Alle som har kommet med innspill var invitert til møtet.

Dette skjer fremover

15. desember skal ATM-utvalget ta stilling til hvilke pakkealternativer som skal legges ut på høring i januar. Men først skal alle innspillene som har kommet inn til nytt innhold i bypakken vurderes ferdig. Her er en oversikt over viktige datoer fremover.

Innspillene er er nå til faglig vurdering hos Buskerudbysamarbeidets partnere.

Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper. Samtlige vil bli vurdert i løpet av analysefasen, som varer frem til 1. desember.

Ca 1. desember vil det foreligge en rapport der alle innspillene er vurdert. Denne rapporten er et viktig underlag i arbeidet med å sette sammen alternative bypakker. Oversikten over alle innspillene finner du her

Samtidig pågår det en gjennomgang av tiltakene som lå i den opprinnelig vedtatte Buskerubypakke 2.

Etter framdriftsplanen skal styringsgruppa for justering av Buskerudbypakke2 (ATM-utvalget) avgjøre hvilke pakkealternativ som skal legges ut på høring i sitt møte 15. desember.

Høringsperioden er planlagt å strekke seg fra 1. januar til 23. februar 2018.

I høringsperioden er det viktig å få synspunkter fra innbyggere, interessegrupper, næringsliv og andre. Etter høringen vil lokalpolitikerne bli orientert om høringsuttalelsene og kan gi råd til ordførerne om hvordan det endelige forslaget skal utformes.

Parallelt vil det foregå en kvalitetssikring av innholdet i bypakkene hos Statens vegvesen.

ATM- utvalget har fått fullmakt til å lage forslag til felles lokalpolitisk sak som behandles i formannskap/kommunestyrer før sommeren 2018.

Viktige datoer i november og desember:

  • 24. november: ATM-utvalget
  • Ca. 1. desember: Rapport med vurdering av innspillene legges frem
  • 1. desember: Adm. Styringsgruppe/fagråd
  • 11. desember: ATM-råd
  • 12. desember: Referansegruppe m/ ATM-råd
  • 15. desember: ATM-utvalget. Høringsforslagene avgjøres

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her:

Del denne artikkelen: