Ordfører Kari Anne Sand synes de nye elbysyklene er et veldig godt supplement til kollektivtrafikken og et godt alternativ til bilen. Foto: Brakar

Elbysykler klare til bruk i Kongsberg

Et helt nytt tilbud for leie av elsykler er nå klart i Kongsberg. Sykler er plassert ut flere steder i byen, og kan leies gjennom Brakar Billett-appen.

Det er Brakar og Buskerudbyen som i samarbeid med Kongsberg kommune lanserer dette nye tilbudet for leie av elsykler.

Bysykkelordningen går inn i det ordinære kollektivtilbudet til Brakar, og skal gi deg et transporttilbud fra «dør til dør». Du kan for eksempel kjøre buss på en del av reisestrekningen, og så leie en elsykkel for å komme frem den siste biten.

Ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg var i dag førstemann ut for å prøve sykkelen, og syklet fra Teknologiparken til Kongsberg Knutepunkt.

– Det var en veldig fin tur, lett og effektivt å sykle med elsykkel. Disse bysyklene er et veldig godt supplement til kollektivtrafikken og et godt alternativ til bilen, sier Kari Anne Sand.

Leies gjennom Brakar Billett

Elsyklene er tilgjengelig for leie gjennom appen Brakar Billett. Du vil se et sykkelsymbol i appen, og trykker på dette for å ta ut en sykkel. Ser du ikke sykkelen ennå, så prøv igjen litt senere. Det foretas denne uken en fortløpende automatisk oppdatering av appen, så det kan ta noen dager før den er på plass hos alle.

For å leie en sykkel betaler du en oppstartpris på 15 kroner hvis du har en aktiv kollektivbillett, og 25 kroner dersom du ikke har kollektivbillett. Dette inkluderer bruk de første 10 minuttene, deretter betaler du 1 krone per minutt.

Syklene hentes og leveres på ladestasjoner, og er tilgjengelig fra klokken 06:00 til 00:00 hver dag. Halvparten av syklene vil få vinterdekk på vinteren, og kan dermed brukes året rundt.

For å kunne leie en sykkel må du ha fylt 16 år og ha registrert gyldig betalingskort og mobilnummer i Brakar Billett.

Les mer om leie og hvordan du tar ut sykler her. Bruk av sykkelhjelm anbefales.

Flere kommuner kommer

Kongsberg er altså første sted ut med elsyklene, men flere kommuner vil komme etter. Ca 40 sykler er plassert ved knutepunkter og næringsparker med stort transportbehov for å gi kundene et helhetlig mobilitetstilbud.

I første omgang har Kongsberg fått ladestasjoner på følgende steder:

  • To på Kongsberg knutepunkt
  • Krona/rådhuset
  • Fire i Kongsberg teknologipark
  • Arsenalet næringspark

– Vi er utrolig spente på hvordan dette blir tatt imot, sier Kjersti D. Nordgård, prosjektleder og salgs- og markedssjef i Brakar.

– Spesielt er vi opptatt av å få gode lokasjoner til ladestasjoner. Vi kommer til å følge med på hvor syklene brukes, slik at vi etter hvert kan gjøre tilpasninger for å få det til å fungere best mulig. Det er f.eks. mulig å opprette virtuelle parkeringsplasser for syklene dersom vi ser de brukes ofte til et område hvor det per i dag ikke er ladestasjoner. Vi er helt åpne på at her har vi mye å lære.

Høster erfaringer

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Brakar, Buskerudbyen og Kongsberg kommune. Systemet er utviklet sammen med Kolumbus i Rogaland, Bysykkelen AS, Masterloop. Det er ShareBike som står for service og vedlikehold av syklene for Brakar.

– Brakar Bysykkel har potensiale til å bli et flott tilbud til befolkningen i Buskerudbyen, og det blir spennende å se erfaringene fra Kongsberg og etter hvert Lier. Forhåpentligvis vil tilbudet kunne rulles ut også i Øvre Eiker og Drammen. Elbysyklene gjør det enklere å komme seg rundt uten bil, og vil kunne bidra både til mer sykkelglede og bedre folkehelse, sier Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudbysamarbeidet.

Det er over flere år bevilget 10 millioner kroner til en elbysykkelordning av belønningsmidler i Buskerudbyen, som har gått til utvikling av app og styringssystem, serviceløsning, innkjøp av sykler og reservedeler. Det er også satt av midler til videre justeringer og utvidelser.

Del denne artikkelen: