Fra v.: Johnny Lee, Taran Singh Marjara, Selin Sucu Klem, Melissa Andersen Nordby, Sarah Hyde Klem, Cerine Ludvigsen Moen og William Nyruud Jensen har deltatt i prosjektet "Skoleveien vår" som er et samarbeid mellom Buskerudbyen og Drammen kommune. De har analysert sin egen skolevei og laget en utstilling av resultatet. FOTO: Drammen kommune

Elever har analysert sin egen skolevei

Hva er det som gjør en skolevei trygg? Hva er det som er viktig for at man skal velge å sykle eller gå til skolen, framfor å bli kjørt?

Elevene ved Killingrud ungdomsskole i Solbergelva har sett nærmere på sin egen skolevei. Det har resultert i en utstilling som vises på Drammensbiblioteket i uke 46 og 47.

Drammen kommune og Buskerudbyen har i flere år gjennomført skoleveikampanjer for barn og unge. I år har Killingrud ungdomsskole vært en pilot for ungdomsskoletrinnet og samarbeidet om å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg som dreier seg om skolevei og reisevaner.

I prosjektet har elevene dokumentert skoleveien sin, og ulike situasjoner og aspekter ved skoleveien som de opplever som gode og dårlige. Gjennom perioden har de diskutert i klassen hva en god skolevei er, og hva som bidrar til å gjøre den god.

Prosjektet har blitt tatt inn som en del av Valgfag trafikk i 10. klasse ved Killingrud fordi tematikken er relevant for, læreplanen i faget.

– Tidligere har vi kun sett på det trafikkfaglige, mens i dette prosjektet har vi også har sett på det sosiale og det helsefremmede ved å sykle eller gå selv, sier lærer Steinar Ramberg.

Analyse

Elevene har vært delt i grupper og vært ute og analysert sin egen skolevei. Plakatene de har laget viser hva som er bra og hva som er dårlig gjennom bilder og en forklarende tekst.

– Vi har delt opp vår plakat i grønt, gult og rødt lys. Her er det ødelagt fortau og hull i veien, så da har den fått rødt lys, forklarer William Nyruud Jensen.

Ungdommene på Valgfag trafikk er også opptatt av det sosiale ved å kunne gå eller sykle til skolen, og at det også handler om å ha en trygg skolevei:

– Det er viktig at man ikke gruer seg til å gå til skolen. At man kan være sosial hvis man har lyst, sier 10. klassingen Selin Sucu Klem.

Varierende hvor trygg skoleveien er

Solbergelva er lang, og det varierer hvor trygg ungdomsskoleelevenes vei til skolen er og oppleves. Nesten alle må innom den gamle riksveien et eller annet sted. Riksveien er relativ trygg med fortau og det er overgangsfelt med trafikklys over til skolen, men det er noen farlige stikkveier langs denne veien.

Sideveiene til gamle riksvei har en del hull i veien som kan være farlig, forteller elevene.

– Det er farlig med sykkel og elsparkesykkel når det er hull i veien. Det tar lang tid før det blir reparert, sier Selin.

I tillegg kan det være mye trafikk og noen som kjører fort – særlig om morgenen.

Elevene forteller om stort sett greie skoleveier, men det er en del busker og trær som hindrer sikt, både for gående og kjørende. I tillegg så er det noen veier som har gatelys, men de er aldri skrudd på, heller ikke om høsten.

– Vi håper jo at feilene kan rettes, så blir det tryggere for alle elevene, sier 10. klassingene i Valgfag trafikk.

Utstillingen kan du se i Drammensbiblioteket i uke 46 og 47, og den åpnes offisielt onsdag 16.november av ordfører Monica Myrvold Berg.

Del denne artikkelen: