Trafikk inn til Drammen

Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru. Det er resultatet av en analyse Statens vegvesen har fått utført av trafikken inn til Drammen sentrum.

Analysen baserer seg på trafikkregistreringer, og tar for seg andelen trafikanter som reiser i østgående retning på Fv283 Rosenkrantzgata mot sentrumsområdene i Drammen, samt andelen som reiser mot hovedvegsystemet (E18 og Rv23).

Registreringene viser at  hovedtyngden av trafikken som kjører i retning sentrum i Rosenkrantzgata sannsynligvis har et reisemål i sentrumsområdene i Drammen eller på Gulskogen, skriver Statens vegvesen.

  • Ca. 1 av 4 bilister kjører av i krysset Rosenkrantzgata –Olaf Bergers vei, i retning mot Gulskogen.
  • Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru.