FORNØYDE: - Vi har styrket busstilbudet i byene, og det har gitt resultater, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar. Her sammen med Olav Skinnes, leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen og samferdselssjef i fylket, Gro Solberg under prøveturen med de nye elektriske bussene tidligere i januar.

Frakter stadig flere busspassasjerer

Det er stor vekst i kollektivtransporten i byområdene i Buskerud. I Drammen økte antall reiser med Brakar med 6 prosent i fjor.

Veksten i Buskerudbyen var 3,4 prosent, og i Buskerud totalt økte antall reiser med Brakar 2,2 prosent.

Omprioritering og friske penger har gitt flere reiser.

– I 2018 har vi fokusert på å optimalisere busstilbudet ytterligere, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

– Sommer 2018 flyttet vi busskilometer fra sommeravganger med svært få passasjerer, til avganger i områder med større kapasitetsbehov. I tillegg ble det lagt til midler fra Buskerudbyen for å styrke tilbudet, sier han.

Les også: Ny storsatsing på buss i gang

– Dette har gitt vekst, særlig i byområdene. Brakar leverer derfor godt på den politiske bestillingen vi har fått i Handlingsprogram for samferdsel i Buskerud som sier at vi skal styrke busstilbudet i byene, mener Sundfjord.

Les mer om økningen i bussreiser hos Brakar.

Slik er utviklingen i de ulike kommunene:

Drammen
I Drammen øker de forskjellige busslinjene mellom 2,4 og 12,7 prosent. Mange av disse ble styrket med flere avganger fra høsten 2018. Det er linje 16 Drammen –  Skoger som har størst vekst, men linje 3 Kastanjesletta – Fjell troner stadig på toppen over de travleste linjene og utgjør hele 18 prosent av all bussreiser med Brakar.

Lier
Det er to prosent flere reiser i Lier i 2018 enn i 2017. Den største linjen i Lier er 71 Drammen – Asker. Den utgjør hele 64 prosent av alle reiser. Linjen øker også med to prosent i 2018. Linjen ble styrket med flere kvelds- og helgeavganger høsten 2018. For øvrig er det vekst på flere skolelinjer i Lier.

Nedre Eiker
I disse områdene er det en liten nedgang fra året før. Linje 51 Drammen – Mjøndalen ble styrket med flere avganger høsten 2018, men dette har ikke gitt flere reiser. Linje 52 Drammen – Ytterkollen Mjøndalen øker derimot med hele 10,7 prosent. For øvrig ser det ut til at andelen skolereiser i området har vokst i 2018 da flere skolelinjer øker.

Øvre Eiker
I Øvre Eiker/midtfylket er det stor vekst på linje 100 Drammen – Vikersund/Hønefoss med hele 20 prosent. Dette er en viktig pendlelinje fram og tilbake til Drammen. At området totalt sett får en nedgang skyldes at linje 102 Drammen – Hokksund stasjon ble lagt inn i linje 101 høsten 2017. Ser man bort fra denne har de øvrige linjene i området til sammen en vekst på 3,1 prosent. Området har mye skoletransport, og så å si alle skolelinjene øker i 2018.

Kongsberg
Kongsberg/Numedal øker totalt sett, men det er på bylinjene i Kongsberg vi ser solid vekst.  På disse øker antall reiser mellom seks og elleve prosent. Det er linje 401 Gamlegrendåsen Nord – Lindbojordet som har flest reiser og som også øker mest.  Antall reiser på linje 420 Kongsberg – Numedal gikk ned med nesten fem prosent i forhold til 2017.

Del denne artikkelen: