ALT SNART KLART: Det nye kollektivknutepunktet er straks klart. Fredag blir det offisiell åpning.

Fredag åpnes torget

Endelig er gravearbeidene på nedre Bragernes torg ferdig. Området er omgjort til et funksjonelt og mer estetisk torg. Fredag blir det feiring av åpningen.

I ett år har det vært gravearbeider og dårlig fremkommelighet på nedre del av Bragernes torg og Øvre Storgate. Denne uken fjernes de siste maskinene og de helt siste arbeidsoppgavene avsluttes torsdag.

I planene for Buskerudbypakke 2 legges det opp til en dobling av busstilbudet i regionen. Det vil bli 7000 flere avganger i uken. For å oppnå dette har det vært behov for å oppgradere kapasitet og standard for bussknutepunktet på Bragernes. Nå er altså den siste utbyggingsetappen ferdig.

Gleder seg

Det nye torget er nå et moderne torg som er tilrettelagt for kollektivreisende, syklister, gående, bevegelseshemmede og motorsyklister. Torget har fått digitale skjermer for informasjon om bussavganger, sanntidsskilt på alle plattformer, usb-uttak for mobillading, benker med wifi og usb-uttak driftet av soleenergi.

På hverdager vil det være 1160 bussavganger. Det vil si at det går i snitt en buss per minutt fra Bragernes torg på hverdager.

Her finner du din buss

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar, har gledet seg en stund til denne dagen. Endelig står et oppgradert, moderne og tiltalende kollektivknutepunkt klart til bruk.

– Vi gleder oss til å ta i bruk et nytt og moderne kollektivknutepunkt som gjør at det blir enklere og mer oversiktlig for reisende. Og vi gleder oss også til å ta i bruk den nye teknologi på torget, sier Sundfjord.

Utfordringer underveis

– Tidvis har det vært utfordringer, men de har blitt løst på en god måte av utførende entreprenør, sier Stein Mathisen, prosjektleder i Drammen kommune.

– Det har blant annet vært kabler, ledninger og kulverter som til tider har gjort arbeidet krevende.Vinterens store snømengder gjorde også arbeidet til tider vanskelig.

Gående, beboere og næringsdrivende rundt torget har merket godt til byggearbeidene de siste årene.

– Vi har prøvd på å ivareta dem på en best mulig måte, sier Mathisen, og takker for tålmodigheten og forståelsen fra publikum.

Gratis frokost

Fredag åpnes torget offisielt av ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesordfører Roger Ryberg kl. 09.00, og det inviteres til gratis Kollektiv frokost mellom kl. 07.00- 10.00.

Det vil bli underholdning, frokost, kaffe og kake før de aller første bussene kan kjøre ut fra det nye torget.

50 prosent økning

Bragernes kollektivknutepunkt er det største og mest trafikkerte knutepunktet for buss i Drammen.

Nedre del av Bragernes torg og tilstøtende veier og områder er nå oppgradert for å gi kapasitet til betydelig flere bussavganger enn i dag – inntil 50 prosent økning.

På lørdager er det 714 avganger og 401 avganger søndager. Totalt tilsvarer dette 6915 avganger i uka.

På det nye kollektivknutepunktet har drosjene egen holdeplass med trafikk døgnet rundt.

I tillegg skal torgområdet være et attraktivt sted for gående, syklende, handikappbilister, motorsyklister og det lokale næringslivet.

Arbeidet har resultert i 3000 m2 med snøsmelteanlegg, det er lagt ned 164 700 smågatestein og 900 m2 med granittplater i fortau.

I tillegg er det kommet opp 20 sykkelstativ, bysykkelstativ, to leskur for buss og ett for drosje, 14 benker, 9 søppelkasser, 11 nye trær og ny belysning.

Prosjektet har hatt et budsjett på 105 millioner kroner. 85 av millionene er finansiert med statlige belønningsmidler gjennom Buskerud-samarbeidet. Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune har bidratt med 10 millioner kroner hver.

Slik er programmet fredag

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesordfører Roger Ryberg vil stå for den offisielle åpningen kl 09.00. Programmet ser ut som følger:

07.00    Frokosten er klar
08.20    Siv Olsen og Tomasz Jaworski
08.40    Dog & Beggar Band
09.00    Åpning ved ordfører Tore O. Hansen og fylkesordfører Roger Ryberg
09.10    Drammen Glassverk Musikkorps
10.00     Slutt

Del denne artikkelen: