Oddevall skole, foran fra venstre: Eline Hårberg Jensrud, Tuva Jordfald Ovenstad, Terje Sakariassen og Milan Grasmo. Bak: Ordfører Gunn Cecilie Ringdal og SFO-leder Siv Olsen.

Her er de mest aktive på skoleveien!

Blide elever skinte om kapp med solen både på Oddevall skole og Ormåsen skole da de fikk premier på 5000 kroner for formidabel innsats i årets Aktiv på skoleveien-kampanje.

– Nå har Oddevall skole vunnet så mange ganger at vi nesten har mistet tellingen, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal spøkefullt da hun overrakte diplom og gavekort til elevene som var samlet ute i skolegården på Oddevall. Ordføreren roste elevene for imponerende sprek innsats til og fra skolen i de tre ukene kampanjen varte.

– Vi går nesten alltid uansett, vi. Det er ikke noe problem. Det er jo bare nedoverbakke fra der vi bor, sier Terje Sakariassen og Milan Grasmo.

De er veldig fornøyde med premien, som skal brukes på aktivitetsutstyr til glede for alle de 65 elevene på skolen.

Går på ski om vinteren

Også på Ormåsen skole satt rosen løst da ordfører Knut Kvale kom med samme premie dit.

– Det er veldig imponerende og gøy at dere er så gode på å gå og sykle til skolen, roste ordføreren. Elevene på Ormåsen skole var blant skolene som også gjorde det veldig bra i årets kampanje, og var aller sprekest i Øvre Eiker.

– Jeg går til og fra skolen hele året, jeg, forteller sjetteklassingen Mari Gulliksen. Også de andre elevene som tar en prat med ordføreren pleier å gå eller sykle til skolen hver dag. Men hva med vinteren da?

– Da går vi, sier de i kor.

– Ja, jeg gikk også litt på ski til skolen i vinter, legger Mari til.

Over 5000 elever deltok

I år var det ti-årsjubileum for Aktiv på skoleveien, som er en av Buskerudbyens mest populære kampanjer. Formålet er å bidra til bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolene.

22 skoler og totalt 5475 elever fra Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier var med på årets utgave. Kampanjen ble gjennomført fra 25. april til 13. mai, men offisiell premieutdeling var av praktiske grunner først nå.

Tok tilbake seieren

I fjor var det Steinberg skole som vant Aktiv på skoleveien samlet sett. Men i år var det elevene på Oddevall skole som fikk flest poeng av alle. Lier-skolen har også vunnet flere tidligere år.

– Det er veldig enkelt å motivere elevene til å være med på Aktiv på skoleveien. De synes det er gøy, rett og slett, sier rektor Ingeborg Dubland.

– Å være aktiv ligger nesten i ryggraden på elevene her. Vi har mye fokus på aktivitet i skolehverdagen generelt, sier Dubland.  Rektor forteller at lærerne hver morgen fulgte opp og registrerte hvem som hadde gått eller syklet til skolen. Da de tre kampanjeukene var over, var Oddevall registrert med hele 99,51 poeng av 100 mulige.

Kampanjens fire mål er:

  • Fysisk aktivitet: Ved å gå eller sykle til skolen blir elevene mer våkne og får bedre oppmerksomhet.
  • Trafikksikkerhet: Ved at færre barn blir kjørt til skolen, reduseres også trafikken ved skolene og gjør det tryggere for alle.
  • Sosiale relasjoner: Det skapes gode sosiale relasjoner i løpet av en skolevei. For mange er dette en av de få arenaene de har som ikke er voksenstyrt.
  • Holdningsbygging: Å gå/sykle til skolen kan være utviklende på mange måter. Ikke minst er det holdningsskapende i forhold til bilbruk og miljø. Dersom noen av elevene tar disse holdningene med hjem, vil det kanskje inspirere foreldrene også.

På bildet fra Ormåsen skole: F.v Celine Kvam Saghaug, Mari Gulliksen, Synne Gundersen Nergård, Eira Z. Grette, Henriette Dahl Johnsen og Adrian Waal. Bak står ordfører Knut Kvale og rektor Cecilie Formo Eriksen.

Del denne artikkelen: