Her er høringsuttalelsene

Det har kommet inn 175 høringsuttalelser til forslagene til ny Buskerudbypakke 2. Alle er faglig vurdert, og blir tatt med i den videre beslutningsprosessen.

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem ble lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2.

Høringen er en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsrunden i høst med blant annet folkemøter og ungdomskonferanse, hvor det kom inn over 100 innspill til nytt innhold i bypakken. Innspillene har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen nye forslag til tiltakspakker og bomsystem.

Høringsrunden varte fra 20. desember til 23. februar. I denne perioden har det kommet inn totalt 175 uttalelser fra privatpersoner, foreninger, interessegrupper, samt Sande og Svelvik kommune.

Her finner du rapporten: Høringsrapport justert Buskerudbypakke 2

«Omfattende og interessant prosess»

– Takk til alle som har sendt inn innspill og høringsuttalelser, og deltatt på de mange møtene vi har arrangert i høst og vinter. Det har vært en omfattende, men svært interessant prosess, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Alle høringsuttalelsene er vurdert og kommentert i høringsrapporten. Rapporten følger den videre beslutningsprosessen i kommunene og fylkeskommunen.

Politikerne har hele tiden vært klare på de ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt.

Viktige å bli enige

Buskerudbysamarbeidet har så langt fått 640 millioner kroner i belønningsmidler fra staten til å bedre transporttilbudet. Denne type midler faser staten nå inn i det som kalles byvekstavtaler. Uten lokal enighet om en samferdselspakke, mister Buskerudbyen både fremtidige belønningsmidler og muligheten til å inngå en byvekstavtale. Byområdet vil stå uten penger til å bygge ut kollektivtilbud, trygge sykkelveier, pendlerparkeringer og knutepunkt.

Konsekvensen av et nei vil også være at biltrafikken i drammensdistriktet øker vesentlig i årene fremover. Statlige beregninger viser at det vil bli rundt 20 prosent flere biler på veiene de neste 20 årene om det ikke gjøres nye tiltak, med de utfordringene det vil få for fremkommeligheten på veiene, luftkvalitet, trafikksikkerhet, byliv og bomiljø.

Dette skjer videre:

Ambisjonen er lokal enighet våren 2018, stortingsbehandling i 2019 og oppstart av bypakken/byvekstavtalen i 2020.

06.–15. mars: Lokalpolitisk behandling/uttalelser i kommunestyrene i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

23. mars: ATM-utvalget møtes med hensikt å anbefale bypakke til lokalpolitisk sluttbehandling.

April–mai: Anbefalt bypakke er til kvalitetssikring hos Statens vegvesen.

25. mai: ATM-utvalget møtes med hensikt å anbefale bypakke til lokalpolitisk sluttbehandling.

Mai–juni: Lokalpolitisk sluttbehandling i kommunene og fylkeskommunen.

22. juni: ATM-utvalg møtes med hensikt å sende bypakken til Samferdselsdepartementet for videre behandling og kvalitetssikring.

Samferdselsdepartementet fremmer deretter stortingsproposisjon. Stortingsvedtak må foreligge før brukerbetaling/bomordning kan settes i drift.

 

 

 

Del denne artikkelen: