Inviterte til idemyldring

Pendlerparkeringer og bompenger engasjerte mest på folkemøtet om nytt innhold i Buskerudbypakke 2 på rådhuset i Hokksund.

 

Tanken rundt å arrangere åpne møter i Buskerudbyens kommuner, er å invitere til diskusjon og gi innbyggerne en mulighet til å komme med sine innspill i prosessen med justeringer av Buskerudpakke 2.

Vokser mest i Buskerud

I de fem Buskerudby-kommunene, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier, vil befolkningen øke med 45.000 personer de neste 25 årene. Øvre Eiker kommune er den kommunen som vokser mest i hele Buskerud. Etter å ha ønsket velkommen til møtet, snakket ordfører Ann Sire Fjerdingstad nettopp om utfordringene med en befolkningsvekst.

– En større befolkning gir vekst og utvikling, men det gir oss også store utfordringer både når det gjelder veikapasitet, miljø og byutvikling. Målet må derfor være å lage en bypakke som løser trafikk- og miljøutfordringene våre, sa ordføreren.

Pendlerparkering og bompenger engasjerer

Etter at leder for buskerudbysekretariatet, Tor Atle Odberg, hadde holdt innlegg, blant annet om hvilke tiltak bypakken inneholder og innspillprosessen framover, ble det åpnet for samtale rundt bordene og åpen mikrofon.

Det kom mange ulike innspill, fra både innbyggere og tidligere og nåværende politikere, rundt spørsmål som: «Hva er utfordringene i Øvre Eiker i dag og framover?» «Hvordan skal vi løse disse utfordringene?» «Hvilke hensyn er viktige å ta når man skal lage et bomsystem?».  Det var to temaer som engasjerte ekstra; bompenger og pendlerparkering.

I tillegg til sekretariatet i samarbeidet, var veisjef i Buskerud, Rolf Helge Grønås i panelet som svarte på spørsmål og tok imot innspill fra innbyggerne. I panelet var også Terje Sundfjord, leder for Brakar, og representanter for Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune.

Frist 30. september

Hadde du ikke anledning til å være på folkemøtet, men har noe på hjertet, er det ikke for sent å komme med innspill til Buskerudbypakke 2. Fristen for å komme med innspill er 30. september 2017, og alle innspill må være skriftlige.

Saken er skrevet av Sunniva Riste-Bjørkli, Øvre Eiker kommune.

Del denne artikkelen: