Kongsberg sier nei

Det ble et klart flertall i kommunestyremøtet på Kongsberg 7. februar for å stoppe den planlagte utredningen om lokal bypakke.

32 av kommunestyrets 35 medlemmer støttet formannskapet, som tidligere på dagen hadde drøftet saken og bedt kommunestyret ta en avgjørelse.

Dette medfører at det planlagte høringsarbeidet avlyses. Også de tidligere annonserte folkemøtene avlyses dermed.

Vedtaket i kommunestyret lød som følger:

• Kongsberg kommune sier nei til videre forhandlinger om Bypakke Kongsberg.

• Rådmannen bes med bakgrunn i vedtak i formannskap og kommunestyre 7. februar, om å legge til rette for en debatt i formannskapet hvor det kan drøftes hvordan Kongsberg kan utvikle:

Kollektivtilbud

Trafikksikkerhetstiltak

Andre infrastrukturtiltak

kommunens prosjektside kan du lese mer om bypakkeprosessen på Kongsberg.

 

 

 

Del denne artikkelen: