Mange tok ordet i Nedre Eiker

Rundt 40 engasjerte innbyggere møtte på folkemøtet i Nedre Eiker. Buss, pendlerparkeringer og bompenger toppet agendaen.

Torsdag 28. september var det folkemøte på biblioteket i Mjøndalen, og rundt 40 engasjerte innbyggere møtte opp. Ordfører Bent Inge Bye var glad for det gode oppmøtet og understreket hvor viktig det er å få en forankring hos innbyggerne for de tiltakene som er nødvendig å gjennomføre.

– Dette dreier seg om vilkårene for fremtidige generasjoner. Vi må sørge for at vi har et samfunn som miljømessig og på andre måter er levelig, sa Bye.

Mange tok ordet

Tanken rundt å arrangere åpne møter i Buskerudbyens kommuner, er å invitere til diskusjon og gi innbyggerne en mulighet til å komme med sine innspill i prosessen med justeringer av Buskerudbypakke 2.

Etter at leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg, hadde holdt innlegg, blant annet om hvilke tiltak bypakken inneholder og innspillprosessen framover, ble det åpnet for samtale rundt bordene og åpen mikrofon.

Det kom mange ulike innspill, fra både innbyggere og politikere, rundt spørsmål som: «Hva er utfordringene i Nedre Eiker i dag og framover?», «Hvordan skal vi løse disse utfordringene?», «Hvilke hensyn er viktige å ta når man skal lage et bomsystem?».

Blant innspillene var:

  • Det bør bli rimeligere å ta buss
  • Bussen må korrespondere bedre med toget
  • Det må være nok pendlerparkeringsplasser
  • Bussen må gå oftere fra blant annet Hovjordet
  • Felles billett mellom NSB, Brakar og Ruter
  • Sykkelvei fra Mjøndalen til Drammen
  • Bysykler
  • Underganger under Rosenkrantzgata i stedet for lysregulerte overganger for bedre trafikkavvikling
  • Det må finnes kollektivtilbud der det settes opp bom

I tillegg til sekretariatet i Buskerudby-samarbeidet, var også Terje Sundfjord, som leder for Brakar, samt representanter for Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Nedre Eiker kommune i panelet som svarte på spørsmål og tok imot innspill fra innbyggerne.

Folkemøtet ble streamet live på buskerudbyen.no og på Facebook.

Saken er skrevet av Cathrina de Lange, Nedre Eiker kommune.

Del denne artikkelen: