- Det ligger gode intensjoner bak forslagene. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som gir størst samfunnsmessig nytte, og som bygger opp under vedtatte mål for bypakken, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet. 

– Ny Buskerudbypakke kan gi 45 prosent flere bussavganger i Lier

Under det åpne folkemøtet om justering av Buskerudbypakke 2 på Lier bibliotek, kom det frem at en ny pakke kan gi 45 prosent flere bussavganger i Lier i årene fremover.

Torsdag 21. september inviterte Buskerudby-samarbeidet og Lier kommune til et åpent folkemøte på Lier bibliotek.

Tema for møtet var justeringen av Buskerudbypakke 2 som nå settes i gang i alle kommunene som er en del av Buskerudbyen, deriblant Lier. Om lag 20 personer møtte opp for å delta på møtet, som også ble sendte direkte på nett-tv.

– Viktig for Lier

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal åpnet møtet med å innrømme at interessen for Buskerudbypakke 2 ikke er like stor blant befolkningen i Lier som tilfellet er i Drammen.

– Men Buskerudbypakken er viktig for folk i Lier. Hvis vi ikke gjør noe med trafikksituasjonen i årene fremover, med en forventet befolkningsvekst på mellom 40.000 og 50.000 mennesker i drammensregionen, så blir det kø, kork og kaos, og det er ingen tjent med. Derfor må vi gjøre tiltak slik at flere begynner å gå, sykler og ta mer kollektivtransport, oppfordret Lier-ordføreren, som understreker viktigheten av at publikum engasjerer seg og leverer inn forslag og innspill før fristen går ut 30. september.

– Haster med å bli enige om bypakken

Under folkemøtet daglig leder Tor Atle Odberg i Buskerudbyen at det haster med å bli enige lokalt om en ny bypakke.

Buskerudbyen har fått tilbakemeldinger fra Vegdirektoratet om at det neste år skal forhandles frem åtte såkalte byvekstavtaler som vil gi statlige bidrag til byområdene i milliardklassen. Men det er først når en bypakke er på plass at Buskerudbyen kommer i posisjon til å kunne forhandle med staten om en slik avtale.

– Vegdirektoratet håper at Buskerudbyen blir enige om en pakke, slik at vi kan være ett av de åtte byområdene som inngår byvekstavtale. Men da må vi få på plass Buskerudbypakke 2. Den er nøkkelen for at vi kommer oss til forhandlingsbordet og kan forhandle om de statlige midlene, sa Odberg under folkemøtet.

Han påpekte også at Bypakke Nord-Jæren, som omfatter de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, nylig inngikk en byvekstavtale som sikrer dem sju milliarder kroner i statlige midler. Hvor mye penger en byvekstavtale kan gi Buskerudbyen, er foreløpig helt umulig å si.

Kan gi 45 prosent flere bussavganger i Lier

Tor Atle Odberg pekte på at trafikkmønsteret henger tett sammen i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og at en god bypakke er viktig for alle i disse kommunene.

– Nullvekstmålet er viktig i denne sammenhengen. Selv om befolkningsveksten fremover blir stor, så er målet at det ikke skal bli flere biler på våre lokale veier. Da må vi gjøre noe for å stimulere folk til å gå mer, sykle oftere og bruke mer kollektivtransport.

For Lier sin del så vil en justert Buskerudbypakke 2 bety at busstilbudet øker med 45 prosent, og i helgene blir det vesentlig flere avganger, fortalte Odland.

Han pekte også på at Buskerudbyen står overfor den største satsingen på sykkel noensinne med utbygging av 300 kilometer med sykkelveinett til en prislapp på 1,5 milliarder kroner.

(Saken fortsetter under bildene)

Lokalpolitiker Tove Hofstad (V) var blant de som engasjerte seg under folkemøtet, og tok opp viktige poenger både når det gjelder sykkel- og busstilbud for folk i Lier.

 

– Den nye bypakken er viktig – også for folk i Lier, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Sykkel og parkering

Lokalpolitiker Tove Hofstad (V) var en av tilhørerne under folkemøtet. Hun tok opp viktigheten av at det lages bedre tilferdselsveier for sykkel mellom Lier og Drammen. Hofstad var også opptatt av et godt busstilbud til alle i Lier.

–  Alle innbyggerne i Lier må få et godt tilbud. Hva skal til for at de som bor oppover Lierdalen også skal få et tilfredsstillende busstilbud, både på hverdager og i helgene?, spurte Tove Hofstad.

Administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord, svarte at et prøveprosjekt med flere bussavganger, også i helgene, hadde vist at det også fører til at flere velger å ta bussen.

– Det betyr at vi må få mer penger til å sette inn flere busser. På den måten kan kanskje flere bytte bort bil nummer to med bussen, sa Sundfjord.

Harald Wessel Berg tok ordet og rettet søkelyset mot flaskehalsen på Brakerøya på grensen mellom Drammen og Lier.

– Dette blir jo ikke bedre når nytt sykehus bygges der, så denne utfordringen må løses, påpekte Wessel Berg.

Lokalpolitiker Søren Falch Zapffe (H) mener Buskerudbyen må se østover i retning Oslo, Bærum og Asker for å samkjøre med satsingen som skjer der.

– Det virker som det er en utstrakt vegring i Buskerudbyen til å ta tak i nettopp den ballen. Vi må se på aksen Oslo–Kongsberg i en helhet når det gjelder både veiløsninger og kollektivutbygging, mener Falch Zapffe.

Saken er skrevet av Erik Modal, Lier kommune

Del denne artikkelen: