Ny daglig leder ansatt

Rolf David Ramslien (42) er ansatt som ny daglig leder for sekretariatet i Buskerudby-samarbeidet.

Rolf David Ramslien kommer fra stillingen som prosjektleder i samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region Sør. Han har jobbet i vegvesenet siden 2012, og har blant annet hatt ansvaret for den statlige byutredningen for Buskerudbyen. Byutredningen har vært en sentral del av det faglige grunnlaget i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt.

Godt kjent med Buskerudbyen

Rådmann i Øvre Eiker, Trude Andresen, har ledet arbeidet med å finne en ny daglig leder for sekretariatet. Amrop Delhpi har bistått Buskerudbyen i prosessen. Andresen er svært fornøyd med ansettelsen.

– Med Rolf David Ramslien har vi fått en daglig leder med inngående kjennskap til Buskerudbyen og partnerne. I samarbeidet kjenner vi ham som en god samarbeidspartner. Han er løsningsorientert, fleksibel, leveransedyktig og flink med folk, sier Andresen.

Hun understreker at Ramslien vil tilføre Buskerudby-samarbeidet strategisk erfaring rundt realisering av samferdselsprosjekter, i tillegg til et bredt kontaktnett inn mot Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Skal sørge for at bypakken iverksettes

Den nye lederens første oppgaver vil være å bidra til at prosessen med kvalitetssikring av Buskerudbypakke 2 går etter planen, slik at det blir stortingsbehandling våren 2019. Samtidig vil de forestående byvekstforhandlingene og planlegging av de mange tiltakene i bypakken sammen med partnerne være viktig.

I tillegg til en nær dobling av dagens busstilbud, er det flere veiprosjekter og en rekke tiltak for syklende og gående som relativt raskt skal realiseres.

Totalt inneholder Buskerudbypakke 2 tiltak for 14,4 milliarder kroner, og vil ha oppstart i 2020.

Gleder seg

Rolf David Ramslien, som bor i Porsgrunn og er togpendler, begynner i stillingen rundt årsskiftet. Han erstatter Tor Atle Odberg, som har vært innleid som daglig leder siden sommeren 2017.

– Jeg ser virkelig frem til å fortsette arbeidet med et så viktig samfunnsprosjekt som Buskerudbypakke 2 er, sier Ramslien. 

Del denne artikkelen: