Ny daglig leder er på plass

Tidligere jobbet Alberte Ruud med å følge opp byvekstavtaler for staten. I ny jobb som daglig leder i Buskerudbyen er målet å bidra til å lande en etterlengtet byvekstavtale for vårt byområde.

– Jeg gleder meg til å være en del av det spennende arbeidet frem mot en byvekstavtale for Buskerudbyen. Partnerne har i mange år hatt et godt samarbeid om areal- og transportutviklingen for å bli en stadig mer attraktiv og grønn byregion. Det er viktig å få på plass en byvekstavtale for å fortsette dette gode arbeidet, sier Alberte Ruud, som begynte i den nye jobben 1. juni.

Hun oppfatter på ingen måte samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds beskjed om at byvekstforhandlingene er utsatt som kroken på døren for Buskerudbyens del.

– Partene i Buskerudbysamarbeidet har laget et solid faglig grunnlag for forhandlinger med staten. Som sekretariatsleder ønsker jeg å bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort, sammen med mine dyktige kolleger i sekretariatet og hos partnerne. Vi skal bruke tiden fremover godt, og kvalitetssikre og foredle det faglige grunnlaget vårt enda mer, sier Ruud.

Les også: Byvekstforhandlinger utsatt 

Tidligere fagdirektør i Vegdirektoratet

Alberte Ruud har tidligere jobbet som fagdirektør i Vegdirektoratet blant annet med utvikling og oppfølging av belønningsavtaler og byvekstavtalene, og samarbeidet tett med vegdirektøren, og politisk og administrativ ledelse i Samferdselsdepartementet.

Hun har også hatt en sentral rolle i arbeidet med transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan og bystrategiarbeidet. Tidligere har Ruud vært forsker og partner i Urbanet Analyse, og forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun startet karrieren som samferdselsplanlegger i Buskerud fylkeskommune. Fra 2021 og frem til i dag har Alberte Ruud jobbet som seniorrådgiver i Norconsult, med oppdrag innen mobilitet og samfunn.

I Buskerudbyen leder hun sekretariatet, som står for den daglige, administrative ledelsen av Buskerudbysamarbeidet. Sekretariatet har fire faste ansatte.

Større økonomiske muskler nødvendig

Buskerudbysamarbeidet har fått rundt 100 millioner kroner i året i statlige belønningsmidler for å gjøre busstilbudet bedre, billettene billigere, bygge pendlerparkeringer og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Men Buskerudbyen trenger mer forutsigbarhet og noe større økonomiske muskler.

Ifølge SSB blir det 30.000 flere innbyggere frem mot 2050. Trafikken kommer til å vokse uten nye tiltak. Det vil få konsekvenser for klima, fremkommelighet, transportkostnader og næringslivet.

Politikerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken er enige om at det derfor er helt avgjørende å få på plass en byvekstavtale snarest mulig.

Del denne artikkelen: