—Jeg er veldig glad for at vi har fått en daglig leder som kjenner Buskerudbysamarbeidet godt fra før, og som har så solid og relevant erfaring å vise til som Hans-Petter Christensen har, sier Bente Gravdal, leder av administrativ styringsgruppe og kommunaldirektør i Lier.

Christensen har tidligere blant annet vært rådmann i Lier, Nedre Eiker og Svelvik, regional- og utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune og assisterende fylkesmann i Buskerud. Han tar over etter Rolf David Ramslien, som går tilbake til jobben i Statens vegvesen.

Buskerudbysamarbeidet står fast på ønsket om en byvekstavtale med staten uten bompengepakke. En byvekstavtale er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for busstilbudet, for å få mer midler til å utvikle byområdet og få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt.

—Å få på plass en byvekstavtale er avgjørende for at vi skal nå felles mål om klima, nullvekst og videre byutvikling i alle kommunene. Jeg ser frem til å kunne bidra til at Buskerudbysamarbeidet lykkes med det, sier Hans-Petter Christensen.

Christensen, som bor i Lier, er engasjert som daglig leder for Buskerudby-sekretariatet i en 80 prosent-stilling ut august. Han starter i jobben 8. januar. Sekretariatet står for den daglige administrative ledelsen av Buskerudbysamarbeidet.

—Når arbeidet med å reorganisere samarbeidet i etterkant av kommunereformen og ny kommunelov er gjennomført, ser vi for oss en ekstern rekruttering, sier Bente Gravdal.

Les også: Fortsetter arbeidet med byvekstavtale

Buskerudbyen er et av ni nasjonalt prioriterte storbyområder som kan inngå byvekstavtale med staten, og har siden 2010 mottatt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Belønningsmidlene går blant annet til bedre og billigere busstilbud, satsing på gange og sykkel, videreutvikling av pendlerparkeringstilbudet og kampanjer for miljøvennlige reisemåter. Belønningsmidlene skal etter planen fases inn i byvekstavtaler.

Del denne artikkelen: