Ny daglig leder i Buskerudbyen

Hans-Petter Christensen er engasjert som ny daglig leder for Buskerudbyen. Hans viktigste oppgave blir å bidra til å få på plass en byvekstavtale uten bompengefinansiering.

—Jeg er veldig glad for at vi har fått en daglig leder som kjenner Buskerudbysamarbeidet godt fra før, og som har så solid og relevant erfaring å vise til som Hans-Petter Christensen har, sier Bente Gravdal, leder av administrativ styringsgruppe og kommunaldirektør i Lier.

Christensen har tidligere blant annet vært rådmann i Lier, Nedre Eiker og Svelvik, regional- og utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune og assisterende fylkesmann i Buskerud. Han tar over etter Rolf David Ramslien, som går tilbake til jobben i Statens vegvesen.

Buskerudbysamarbeidet står fast på ønsket om en byvekstavtale med staten uten bompengepakke. En byvekstavtale er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for busstilbudet, for å få mer midler til å utvikle byområdet og få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt.

—Å få på plass en byvekstavtale er avgjørende for at vi skal nå felles mål om klima, nullvekst og videre byutvikling i alle kommunene. Jeg ser frem til å kunne bidra til at Buskerudbysamarbeidet lykkes med det, sier Hans-Petter Christensen.

Christensen, som bor i Lier, er engasjert som daglig leder for Buskerudby-sekretariatet i en 80 prosent-stilling ut august. Han starter i jobben 8. januar. Sekretariatet står for den daglige administrative ledelsen av Buskerudbysamarbeidet.

—Når arbeidet med å reorganisere samarbeidet i etterkant av kommunereformen og ny kommunelov er gjennomført, ser vi for oss en ekstern rekruttering, sier Bente Gravdal.

Les også: Fortsetter arbeidet med byvekstavtale

Buskerudbyen er et av ni nasjonalt prioriterte storbyområder som kan inngå byvekstavtale med staten, og har siden 2010 mottatt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Belønningsmidlene går blant annet til bedre og billigere busstilbud, satsing på gange og sykkel, videreutvikling av pendlerparkeringstilbudet og kampanjer for miljøvennlige reisemåter. Belønningsmidlene skal etter planen fases inn i byvekstavtaler.

Del denne artikkelen: