Ny storsatsing på buss i gang

Fra og med august øker Brakar busstilbudet på en rekke linjer. Det er den største økningen i busstilbudet siden 2010. Med Buskerudbypakke 2 vil antallet avganger økes ytterligere.

Det er primært byområdene Drammen og Ringerike som får bedre busstilbud. I Drammensområdet er dette den største økningen i busstilbudet siden belønningsordningen i Buskerudbyen kom i 2010.

En ekstrabevilgning på 6,3 millioner kroner fra Buskerudbyen, midler fra Buskerud fylkeskommune og omprioritering av Brakars egne midler, gjør den nye storsatsingen på buss mulig. Totalt brukes det 10 millioner kroner på nye avganger fra august.

Ekstrabevilgningen kommer i tillegg til de 20 millioner kronene Brakar allerede har fått i inneværende år til samme formål fra Buskerudby-samarbeidet.

Klikk deg inn og scroll nedover for å se hva som skal skje i Buskerudbyen de neste 15 årene

– Vi vet at det er lurt å øke antall avganger i områder hvor det bor mange folk. Det gir flere reiser. Vi satser også ekstra på viktige pendlerlinjer. Etter våre beregninger vil styrkingen vi nå gjør gi rundt 160 000 flere reiser på årsbasis, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord i en pressemelding.

I tillegg til endringene i august, ser Brakar mulighet for å øke antall avganger til Konnerud i løpet av kommende år.

– I dag kjører vi buss til Konnerud senter hvert 10. minutt. Planen er at det skal gå en buss hvert 7.-8. minutt, forteller Sundfjord.

Enda bedre tilbud med Buskerudbypakke 2

Når Buskerudbypakke 2 kommer, vil antallet avganger økes ytterligere.

Les også: Enige om historisk løft

Vedtaket om ny Buskerudbypakke 2 betyr blant annet at:

  • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene
  • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser/enda bedre busstilbud
  • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
  • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer
  • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Les også: Brakar har hatt stor vekst hittil i 2018

Følgende linjer blir styrket fra august:

DRAMMEN OG OMEGN

Linje 3 Kastanjesletta – Fjell
Får flere avganger på morgenen og kvelden hverdager og helg. Hverdager blir første avgang fra Fjell 04.40 og fra Kastanjesletta 04.50. Søndag går de første bussene rundt 09.00-tiden, mot klokken 11.00 tidligere.

Linje 4 Bera – Kniveåsen
Får også ny avgang på morgenen fra Bera. Første avgang på hverdager blir 05.20. Linjen får også avgang hver halvtime på lørdager og søndag hele dagen. Det gir fast halvtimesrute hele uka – fra mandag morgen til søndag kveld.

Linje 5 Vinnes – Tors vei
Får flere kveldsavganger i begge retninger, og i likhet med linje 4 kjører Brakar hver halvtime hele uka fra mandag til søndag.

Linje 25 Gulskogen – Strøtvet
Får en senere avgang på kveldstid på hverdager og får et mye bedre kveldstilbud på lørdag til Gulskogen. Her blir det avgang hver halvtime, og siste avgang fra Bragernes torg blir klokken 22.55 og fra Gulskogen senter 23.10.

Linje 51 Drammen – Mjøndalen
Her styrkes busstilbudet betydelig i helgene. Reisende mellom Drammen og Mjøndalen får hele 31 nye avganger på søndag. Antallet avganger i økes fra 25 til 56. Første avgang fra Drammen blir klokken 09.13 og fra Mjøndalen 09.28

To nye avganger på hverdager og fem på lørdag i tillegg gir fast halvtimesrute mellom Drammen og Mjøndalen fra mandag morgen til søndag kveld. Med to nye avganger på kvelden hverdager og hele fem nye avganger i hver retning lørdag kveld, får reisende mellom Drammen og Mjøndalen fast halvtimes rute fra mandag morgen til lørdag kveld.

Linje 71 Drammen – Asker
Linjen får to nye tidligavganger fra Asker på hverdager. Første avgang fra Asker blir klokken 04.45. 5 nye avganger på kveldstid hverdager, 10 på lørdag og hele 15 nye hver vei søndag gir minimum fast halvtimesrute Drammen – Asker hele uken.

ØVRE EIKER/MIDTFYLKET

Linje 101 Drammen – Vikersund – Hønefoss
Får en betydelig økt frekvens mellom Drammen og Hokksund i helgene. Totalt vil linja få 38 nye avganger bare lørdag og søndag. Bussen vil gå tidligere på morgenen og senere på kvelden. I tillegg vil linja få to ekstra avganger i hver retning på hverdagene. Dermed vil linje 101 kjøre halvtimesruter mellom Drammen og Hokksund fra 06.15 til 23.22 alle hverdager.

RØYKEN OG HURUM

Linje 81 Drammen – Spikkestad – Sætre
Her får reisende på lørdag en ny avgang i hver retning lørdag morgen, klokka 06.20 fra Sætre og 07.27 fra Drammen.

RINGERIKE

Linje 200 Hønefoss – Oslo
Her setter Brakar opp tre nye ekspressavganger i retning Oslo og en i retning Hønefoss. Ekspressavgangene vil fra i høst gå til annet tidspunkt enn avgang som stopper på alle holdeplasser. Dette gir bedre trafikkavvikling på Hønefoss Sentrum Stopp.

Mellom klokken  06.00  og 07.30 er det nå elleve bussavganger fra Hønefoss til Oslo.

Linje 222 Hønefoss – Heradsbygda
Får en ekstra avgang og vil få et ryddigere avgangsmønster gjennom hele dagen med bedre korrespondanse med linje 200 Hønefoss – Oslo og 228 Haldenjordet – Hvervenmoen. Flere avganger i rushtid gir en ny 15-minuttersfrekvens. Ellers tilbys 30-minuttersfrekvens, foruten sent på kvelden da det blir noen avganger med 60-minuttersfrekvens

Linje 223 Hønefoss – Haugsbygd
Her justerer Brakar avgangstidene på morgenen for å korrespondere med nye avgangstider på linje 200. Alle avganger får samme kjøremønster via Øvre Berg.

Linje 228 Haldenjordet – Hvervenmoen
Får ny avgang lørdag kveld 23.11 mot Haldenjordet samt justerte avgangstider. Dette gir også bedre korrespondanse mot linje 200 fra Oslo.

Ny skolelinje 231 Hønefoss –  Hallingby – Nes i Ådal

 

Del denne artikkelen: