- Skal vi lykkes med å få flere til å sette igjen bilen hjemme litt oftere, må det bli enda mer attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen. Bildet er fra åpningen av den nye sykkelveien ved Drammen park. Foto: Drammen kommune

Ny sykkelrekord i Buskerudbyen

Flere enn noen gang sykler i Buskerudbyen, viser ny reisevaneundersøkelse. 20 prosent har nå elsykkel. Det er over landsgjennomsnittet.

Resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) for 2022 er klare. Et representativt utvalg på over 2500 personer har svart i Buskerudbyen. Undersøkelsen viser at vi er på rett vei.

  • Sykkelbruken har ikke vært høyere siden målingene startet. Sykkel brukes nå på seks prosent av alle reiser. Det er en økning på to prosentpoeng fra året før – eller cirka 7000 flere sykkelturer per dag.
  • Også gange har økt, og utgjør nå cirka 20 prosent av alle reiser. I tillegg kommer gang- og sykkelturene til stasjoner og holdeplasser, som inngår i kollektivreisene.
  • Etter et kraftig fall i bruken av kollektivtrafikken som følge av tiltakene under pandemien, ser vi at kollektivandelen nærmer seg nivået fra før pandemien.

– Vi ser jo med egne øyne at det er flere syklende i gatene året rundt. Det er veldig gledelig at den nasjonale reisevaneundersøkelsen bekrefter at vi er på rett vei, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen.

Hun mener at økningen i antall gående og syklende tyder på at det gjøres mye riktig i Buskerudbyen.

– Men skal vi lykkes med å få flere til å sette igjen bilen hjemme litt oftere, må det bli enda mer attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt. Det krever en sterkere satsing på alle områder, legger Myrvold Berg til.

Buskerudbyen jobber for å få en byvekstavtale med staten for å få større økonomiske muskler og mer forutsigbarhet.

Flere har elsykkel

Tilgangen til elsykkel har økt betydelig de siste årene. 20 prosent av oss har elsykkel i 2022. Det plasserer oss over landsgjennomsnittet og Oslo, hvor andelen er 16 prosent. Det er flest i Kongsberg som har elsykkel, hele 23 prosent.

Ni av ti innbyggere over 18 år i Buskerudbyen har førerkort. Andelen har vært stabil de siste tre årene, og er på nivå med landsgjennomsnittet. Det har vært en liten nedgang i andelen som har bil siden 2019, fra 90 til 88 prosent.

Noen færre reiser

Antall reiser per person per dag har økt siste årene, men er fortsatt lavere enn før pandemien. Vi utførte i gjennomsnitt 2,34 reiser pr døgn i 2022 mot 2,77 i 2019. Det kan tyde på at vi har med oss noen av vanene fra pandemiperioden, som hjemmekontor og digitale møter. Dette er noe Buskerudbysamarbeidet vil følge nøye med på framover.

Andelen reiser gjennomført med bil økte under pandemien, men har nå gått ned igjen og er tilbake på 2018-nivå.

Rundt én av ti i Buskerudbyen har bevegelsesutfordringer, særlig når det gjelder gange og sykling. Dette er det viktig å ta hensyn til ved planlegging av transporttilbudet.

Fakta: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

  • Gir kunnskap og data om befolkningens reisevaner, til bruk i lokal og nasjonal transportplanlegginn
  • Gjennomført i Buskerudbyen siden 2009
  • Et representativt utvalg på 2500 innbyggere over 13 år fra Buskerudbyen svarte på undersøkelsen i 2022
  • Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Viken fylkeskommune og Buskerudbyen har over flere år betalt for å få et større utvalg for Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg

 

Del denne artikkelen: